Lista Żydów zamordowanych w Lesie Katyńskim

Żydowscy żołnierze Wojska Polskiego walczyli w wojnie obronnej 1939 roku. Badacze szacują, że było ich wówczas ok. 100 tysięcy. Z kolei pośród kadry oficerskiej stanowili oni ok. 7%. Wiosną 1940 roku, na rozkaz Józefa Stalina NKWD zamordowało między 20 a 24 tysięcy uwięzionych polskich oficerów. W tym gronie znalazło się co najmniej 438 Żydów, zgładzonych głównie w Katyniu, Charkowie i Miednoje. Wielu z nich było przedstawicielami elity intelektualnej – adwokatami, nauczycielami, lekarzami, czy też urzędnikami.

Polski, od pierwszych dni II wojny światowej, broniło wielu Żydów. Szacuje się, że w szeregach Wojska Polskiego w 1939 roku. walczyło ich ok. 100 tysięcy. We wrześniu i październiku 1939 roku w wojnie obronnej zginęło ok. 7 tysięcy z nich, a 20 tysięcy zostało rannych. Do niewoli sowieckiej dostało się ok. 20 tysięcy Żydów. Z kolei, jak oceniają historycy, ok. 60 tysiścy trafiło do niewoli niemieckiej. Tam zaś byli oddzielani od Polaków. Około 3 tysiące żydowskich żołnierzy skierowano do obozów pracy („jenieckiego” w Lublinie oraz do „zwykłych” obozów w Poniatowej i Trawnikach). Zamordowano ich w czasie akcji Erntefest w 1943 roku. Większość pozostałych zwolniono z niewoli.

Benjamin Meirtchak odtworzył alfabetyczną listę tych, którzy zginęli w wojnie obronnej 1939 roku. Obejmuje ona 1189 nazwisk. Historyk Feliks Tych podkreślał: „Jako żołnierze kampanii wrześniowej Żydzi znakomicie się sprawdzili. Procent poległych w walce żołnierzy Wojska Polskiego był proporcjonalnie taki sam wśród Żydów, jak i etnicznych Polaków. Oznaczało to, że Żydzi walczyli tak samo dzielnie z Niemcami, jak ich nie-żydowscy współobywatele”. Poniżej przedstawiamy listę Żydów – oficerów polskich, jeńców wojennych z obozu w Kozielsku zamordowanych w Lesie Katyńskim:

 1. Archichowski Mieczysław, ppor. rez., KMed
 2. Ballaban Karol, kpt. rez., KMed
 3. Baranowski Tadeusz, por. zaw., Centrum Kształcenia Medycznego
 4. Baumfeld Gustaw, kpt. rez. artylerii
 5. Berensztejn Fajwisz
 6. Berlinerblau Leopold, por. rez., KMed
 7. Bierer Izaak, ppor. rez., 5. batalion saperów
 8. Birbaum Mieczysław, por. rez. piech., 1 Okręg Wojskowy, kawaler Virtuti Militari
 9. Bober Antoni, por. rez., 3. Szpital Okręgowy
 10. Bombel Abram (Antoni), ppor. rez., KMed
 11. Brandwajn Hieronim, ppor. rez., KMed
 12. Brendel Henryk, kpt. rez., KMed
 13. Burbelka Michał, ppor. rez., 22 pal.
 14. Chaiński Leon, ppor. rez., 43 pp.
 15. Chajecki Włodzimierz, kpt. rez., KMed
 16. Choczner Wiktor, ppor. rez., sztab 5. Okręgu Wojskowego
 17. Chodeńczuk Adolf, por.
 18. Cwajbaum Lewek, ppor. rez., KMed
 19. Czajkowski Adolf Benon, kpt. rez., 5. Szpital Okręgowy
 20. Czarski Benedykt, kpt. rez., KMed
 21. Czerniakow Leon, por. rez., rez. sztab. 2. oddz. uzbrojenia
 22. Dienison Józef, ppor.
 23. Dienstl Franciszek, ppor.
 24. Dresdner Robert, ppor. rez., KMed
 25. Dunaj Juliusz, kpt. rez., KMed
 26. Dywer Wilhelm, ppor. rez., BON „Przemyśl”
 27. Dzik-Dzikowski Feliks, ppor. rez., lek. weterynarii
 28. Edelman Bernard, por. rez., KMed
 29. Ehrenkreutz Włodzimierz, ppor. rez., KMed
 30. Eiger Antoni, ppor. rez., wojsk. łącz.
 31. Engel Abram Adolf, kpt. rez.
 32. Engel Nikodem, ppor. rez. art., DAL
 33. Engelkreis Wilhelm, por. rez., KMed
 34. Epstein Maurycy, kpt. rez., KMed
 35. Falko Aleksander
 36. Familer Leon, kpt. rez., KMed
 37. Feinberg Nikodem Stefan, ppor. rez., 82. pp
 38. Felten, kpt.
 39. Ferstenberg, por., lek. med.
 40. Ferszt Samuel, por. rez., KMed
 41. Finkelkraut Jerzy Izydor, ppor. rez., KMed
 42. Fleszer Jerzy Juda, kpt. rez., KMed
 43. Frenikiel Józef, ppor. rez., KMed
 44. Frenkel Izaak Józef, por. rez.
 45. Frenkiel Henryk (Hersz), por. rez., 23. pp
 46. Freund Maurycy Leopold, ppor. rez., 53. pp
 47. Fridzon Jakub, ppor. rez.
 48. Frym Henryk, por. rez., KMed
 49. Fryszberg Adam, kpt. rez., KMed
 50. Fuks Leon (Leib), por. rez., KMed
 51. Gallaj Salomon, ppor. rez.
 52. Gelbart Ludwik vel Lazar Efraim, kpt., zmarł w radzieckim obozie jenieckim 2.01.1941
 53. Gelpern Hirsz, ppor. rez., 19. DP
 54. Glikman Leon, ppor. rez., KMed
 55. Goldberd Albert, por. rez.
 56. Goldlust Ignacy, kpt.
 57. Goldman Leon, kpt. rez., 4. Szp. Okr.
 58. Goldstein Dawid, por. rez., KMed
 59. Goldstein Salomon, ppor. rez., KMed
 60. Goldwicht Izaak, kpt. rez., KMed.
 61. Gołda Antoni, ppor. rez.
 62. Gorman Bronisław, ppor. rez., 14. pp
 63. Gotfried Hirsz, ppor. rez.
 64. Grinhaut Maurycy, ppor. rez., KMed.
 65. Grodzieński Henryk Grzegorz, kpt. rez., KMed
 66. Grubner Henryk, ppor. rez., 12. pp
 67. Gunman Izaak, ppor. rez.
 68. Guttman Szymon, ppor. rez.
 69. Hajdenberg Józefr, por. rez., KMed
 70. Halpern Lucjan, por. rez.
 71. Hammerling Adam (Emil Marian), ppor.
 72. Harcenberg Stanisław, por. rez., KMed
 73. Hirschberg Stefan, ppor. rez., KMed
 74. Hirschritt Izrael, por. rez., KMed
 75. Hopensztadt Szymon, ppor. rez., KMed
 76. Hurman-Herman Miron, ppor. rez., KMed
 77. Huttman Szymon, por. (?)
 78. Inwentarz Henryk vel Chaim Baruch, ppor. rez., KMed
 79. Irlicht Bronisław, por. rez., 2. oddz. uzbrojenia
 80. Jeleń Kazimierz Abram, mjr, KMed
 81. Josefberg Emil, por. rez., 2. psp
 82. Judelman Bernard, ppor.
 83. Junowicz Abram, ppor. rez., 79. pp
 84. Jurkiewicz Dawid
 85. Jurkowicz Dawid, mjr rez.
 86. Jurkowski Kondrat, kpt. zawodowy, KMed, 81. pp
 87. Kafal Witold Roman, ppor. rez., 21. pp
 88. Kalwary Samuel, por. rez., 85. pp
 89. Kamieniecki Pinkus, ppor. rez., KMed
 90. Kamiński Jakub, kpt. rez., KMed
 91. Kanter Szymon, kpt. rez., KMed
 92. Kantor Miron vel Michał, major rez., KMed
 93. Kapliński Leon, ppor. rez., KMed
 94. Kapłan Baruch Jankiel
 95. Kapłański Henryk Leopold, ppor. rez.
 96. Katz Karol, kpt. rez., 4. bsap
 97. Kerner Jakub
 98. Kijak Natan, ppor. rez., KMed
 99. Klarner Józef, por. rez., KMed
 100. Kllein Edward, por.
 101. Klein Juliusz
 102. Kleinert Mieczysław Edmund, por. rez. art., oficer sztabowy I Korpusu OW
 103. Kochleffel Rudolf, kpt. rez., 5. Szp. Okr.
 104. Kon Simcha
 105. Kronz (Krenz) Rudolf, ppor.
 106. Krukowski Henryk, ppor. rez., 70. pp
 107. Lachowicz, lek. med. (?)
 108. Landau Bernard
 109. Landau Fabuian vel Zapolski Jerzy, ppłk. w st. spocz.
 110. Landau Mojżesz Berysz, ppor. rez.
 111. Landsberg Jakub, ppor. rez., KMed, 10. Szp. Okr.
 112. Lauterbach Artur, por. rez. art., 26. pal
 113. Lazx Leonard, ppor. rez. piech., 53. pp
 114. Lehrharft Dawid, kpr. rez., KMed, 5. Szp. Okr.
 115. Leiferv Adolf, ppor. rez., sztab 10. oddziału uzbrojenia
 116. Leinweber, por.
 117. Lenkin Szmuel
 118. Lerner-Steinberg Borys, ppor. rez. art., 27. pal
 119. Lewenter Markus Hirsz, por. rez. piech., 55. pp
 120. Lewiński Adam, kpt. zawodowy, 11. KMed.
 121. Lewinson Józef, ppor. rez., KMed, 10. Szp. Okr.
 122. Lewinson Szymon, ppor., KMed
 123. Liebe Henryk, ppor.
 124. Liliental Antoni Tadeusz, ppor. rez., 4. bpanc
 125. Lindenszat Juliusz Srul, kpt. rez., KMed, 10. Szp. Okr.
 126. Lipes Markus vel Mordechaj, por. rez., KMed
 127. Luxenburg Henryk, por.
 128. Luxenburg Jerzy Edward, ppor. rez., KMed, 3. Szp. Okr.
 129. Laszcz Feliks, por. rez., KMed
 130. Makowski Henryk, lek., zm. Smoleńsk
 131. Meissner Roman, por. rez.
 132. Mogielnicki Tadeusz, kpt. rez., KMed, 4. Szp. Okr.
 133. Morgulis Lewi vel Leon, por. zaw., administracja 7. Szp. Okr.
 134. Najburg Ruwin Mojżesz
 135. Nelken Jan Władysław, płk. w st. spocz., KMed
 136. Nelken Samuel, ppor. rez. piech., 27. pp
 137. Nierenberg (Nirnberg) Abraham, ppor. rez.
 138. Nusbaum (Nussbaum) Maksymilian, ppor. rez., KMed, of. sztab. I Korp. OW
 139. Osnos Jakub Zelman, ppor. rez., KMed, 9. Szp. Okr.
 140. Owczarek Aleksander, ppor. rez. KMed, 9. Szp. Okr.
 141. Pajewski Zygmunt (Zelig) vel Mozes, ppor. rez., KMed
 142. Pesche Henryk, mjr zaw., KMed
 143. Perec Hilary, por. rez., 7. pp
 144. Perlitz Zygmunt, kpt. rez.
 145. Pircel Mieczysław, ppor.
 146. Poswolski (Pozwolski) Jakub, ppor. rez.
 147. Potascher Ignacy, por.
 148. Press Dawid, kpt. zaw., 20. pal
 149. Rafałowski Leopold, ppor. rez., KMed, 1 Szp. Okr.
 150. Rajszys (Reischys) Ryszard, por. rez.
 151. Rak Mieczysław, zm. 1940 r. w Komi
 152. Rawicki Benedykt-Benjamin, ppor. rez. piech., 31 pp
 153. Rebkun Izaak, ppor. rez. KMed, 10 Szp. Okr.
 154. Reiss (Reise) Józef, ppor.
 155. Rogoziński Jerzy, mjr
 156. Rogoziński Mieczysław Roman, por.
 157. Rosenbaum Ludwik, ppor. rez.
 158. Rosenberg vel Rozenberg Józef Marceli, ppor. rez. art., 1 pa
 159. Rosenfeld Ignacy (Izaak), ppor.
 160. Rosengart Aleksander, por. rez. KMed, 1 Szp. Okr.
 161. Rosenzweig Aleksander, por. rez. piech., ofic. Sztab. IV OW
 162. Roszkowski Jerzy Józef, kpt. rez., KMed rez. sztab., 9. Szp. Okr.
 163. Retenberg Mieczysław Jan, por. rez. piech., 2 pp
 164. Rozen Samuel vel Stanisław, kpt. rez., KMed rez. sztab., 2. Szp. Okr.
 165. Rozengarten Samuel vel Stanisław, ppor. Rez., 18. pal
 166. Rubiner Emanuel, ppor. rez.
 167. Rubinstein Israel Michał, ppor. rez., KMed
 168. Rubinstein Jerzy (?)
 169. Rubisch Józef, ppor. rez., KMed, rez. sztab., 10. Szp. Okr.
 170. Rybus Mieczysław Józef, kpt. rez.
 171. Rylski Czesław, ppor. art. zawodowy, 22. pal
 172. Ryngrads (Ringak) Wolf, ppor.
 173. Sandauer Aleksander, ppor. rez.
 174. Sawicki Witold, ppor.
 175. Scharchaft Dawid (?)
 176. Schetezberg Eliasz, ppor.
 177. Schimel Szymon, ppor. rez., KMed, rez. sztab., 5. Szp. Okr.
 178. Schliezberg Juliusz, ppor. rez.
 179. Schulman (Szulman) Józef Mozes, kpt. rez., KMed, rez. sztab., 2. Szp. Okr.
 180. Siberstein Otton, por. rez. piech., of. szt. 5. ab. V OW
 181. Simchowicz Anatol, ppor. rez., 4. Szp. Okr.
 182. Singer Ludwik, ppor.
 183. Sliozberg Juliusz, ppor. rez., KMed, rez. sztab., 3. Szp. Okr.
 184. Słonimski Antoni, ppor.
 185. Stecki Leonard, por. rez.
 186. Steinberg Baruch, mjr, naczelny rabin WP
 187. Susmann Ezechiel, por. rez., KMed, rez. sztab., 6. Szp. Okr.
 188. Sylbersztajn Karol, ppor. rez., KMed, rez. sztab., 2. Szp. Okr.
 189. Szalenberg, por. rez. piech. (?)
 190. Szancer Maksymilian, ppor.
 191. Szeps Józef, por. rez., KMed, rez. sztab., 4. Szp. Okr.
 192. Szerszeń Jerzy, ppor. rez., 3. ptr.
 193. Szmalewicz Baruch
 194. Szmaistych Józef, ppor. rez., 13. pa
 195. Szmerner Szymon, por. rez., KMed, rez. sztab., 3. Szp. Okr.
 196. Szoistkiewicz Leon Dawid, ppor. rez.
 197. Szper Izaak
 198. Sztein (Stein) Leon, por.
 199. Sztern Manuel, ppor. rez., KMed, rez. sztab., 3. Szp. Okr.
 200. Szydłowski Henryk, mjr rez., KMed, rez. sztab., 4. Szp. Okr.
 201. Szymieńczyk Lazar, por. rez., KMed
 202. Tenebaum Jakub, ppor. rez.
 203. Tellerman Józef Icek, ppor., adm.,3. paplot
 204. Urlik Markus, ppor. rez., KMed, rez. sztab., 9. Szp. Okr.
 205. Verstanding Zygmunt, ppor. rez., rez. sztab., 1. Szp. Okr.
 206. Wajdenfeld (Weindenfeld), kpt. rez., KMed, rez. sztab., 1. Szp. Okr.
 207. Wajdenfeld Adam, ppor. rez.
 208. Wajkselfisz Paweł, por. rez. piech., 14. pp210.
 209. Wajnberg (Weinberg) Mojżesz, ppor. rez.
 210. Wajnryb Jerzy, ppor. rez.
 211. Wajsflajsz Szmul Stanisław, ppor. rez., KMed, rez. sztab., 1. Szp. Okr.
 212. Wamcer Jan Jakub, ppor. rez.
 213. Waschkowitzer Jerzy, ppor. rez.
 214. Weinbach Salomon, ppor. rez., KMed, rez. sztab., 10. Szp. Okr.
 215. Weingarten Witold, por. rez., 26. pp
 216. Weinsztok, ppor.
 217. Weinzicher Jan Jakub, ppor. rez., KMed
 218. Weller Jakub
 219. Widerszal Marceli, por. (kpt.?), jed. panc.
 220. Wigdorowicz Eliasz Herszm, kpt. rez., KMed, ofic. sztab. IX OW
 221. Windman, ppor.
 222. Winograd Henryk, ppor. rez., KMed, rez. sztab., 9. Szp. Okr.
 223. Wolcyniewicz Karol, ppor.
 224. Wysocki Stanisław Zachariasz, ppor., pp
 225. Wyszogród Stanisław, por. rez., KMed, rez. sztab., 1. Szp. Okr.
 226. Zaleski Szymon, ppor. rez., 14. pp
 227. Zusman Zygmunt (Ezechiel)
 228. Zwikelson, por. rez.
 229. Zwykielski Maurycy (Mojżesz), mjr rez., KMed, rez. sztab., 8. Szp. Okr.
 230. Zymcha (Symcha) Roch, ppor.

Wstęp: Martyna Grądzka-Rejak
Lista na podstawie: Benjamin Meirtchak (Majerczak), Żydzi – żołnierze wojsk polskich polegli na frontach II wojny światowej, Warszawa 2001
Zdjęcie: Janusz Wąż