„I moi rodzice i wśród znajomych wszyscy trzymali jedzenie dla żydowskich dzieci”

Muzeum Getta Warszawskiego zaprasza na kolejny odcinek cyklu wywiadów filmowych, które zostały zrealizowane w ramach Programu Wieloletniego „Niepodległa” na lata 2017-2022″, przy współpracy ze Światowym Związkiem Żołnierzy Armii Krajowej. Wywiady ze świadkami historii stanowią źródło informacji na temat hitlerowskich prześladowań ludności żydowskiej i są cennym uzupełnieniem dotychczasowych publikacji. Zapisane na taśmie filmowej wspomnienia, dotyczą czasu okupacji i lat poprzedzających wojnę. Pracownicy działu edukacji MGW dotarli do tych, którzy działali w ruchu oporu: żołnierzy podziemia i harcerzy, a także do osób Ocalałych z Zagłady.

Cykl został przygotowany przez dział edukacji i wpisuje się w działalność #MuzeumGettaWarszawskiegoOnline.

I moi rodzice i wśród znajomych wszyscy trzymali jakieś jedzenie dla tych żydowskich dzieci. W tym odcinku cyklu urodzona w 1926 r. Halina Rogozińska z d. Rutkowska, łączniczka i sanitariuszka w Powstaniu Warszawskim, opowiada o dzieciach z warszawskiego getta.