Galeria 1 | Żydowska Warszawa

Zapraszamy do obejrzenia filmu poświęconego galerii pierwszej wystawy stałej Muzeum Getta Warszawskiego – „Żydowska Warszawa”.

♦️ Celem tej galerii jest dostarczenie zwiedzającym informacji o procesie, który doprowadził do powstania nowej społeczności żydowskiej w Warszawie. Warszawa stała się domem dla największej społeczności żydowskiej w Europie i jednej z największych na świecie. Galeria ta ma na celu przedstawienie rozwoju oraz gospodarczego i kulturalnego znaczenia najważniejszej miejskiej społeczności żydowskiej w Polsce począwszy od lat 70. XIX wieku aż po okres II RP włącznie. Najważniejszym jej założeniem jest przedstawienie procesu, w ramach którego społeczeństwo tradycyjne przekształciło się w nowoczesne w okresie od końca XIX wieku do 1939 roku, a także towarzyszących temu procesowi napięć. Tradycyjne ramy życia społecznego zostały wówczas znacznie poszerzone; nowoczesność przejawiła się w powstaniu partii politycznych, związków zawodowych, a także licznych stowarzyszeń, towarzystw i organizacji społeczno-kulturalnych.

W filmie wystąpił prof. Konrad Zieliński z Działu Naukowo-Badawczego MGW, kurator galerii pierwszej.