Fotorelacja | Wizyta studyjna izraelskich przewodników pod kierownictwem Gila Farana

22 lipca do Muzeum Getta Warszawskiego przyjechała z wizytą studyjną grupa izraelskich przewodników pod kierownictwem Gila Farana z Association of Tour Guides to Poland and Holocaust Remembrancers.

Grupa izraelskich przewodników na wykopaliskach przy ul. Miłej
fot. Robert Wilczyński

Gil Faran jest autorem opracowania poświęconego ofiarom marszu śmierci pochowanym w Oświęcimiu i prezesem Association of Tour Guides to Poland and Holocaust Remembrancers, które zrzesza ponad 400 izraelskich przewodników oprowadzających wycieczki po Polsce. Od wielu lat odwiedza nasz kraj z różnymi grupami i bierze aktywny udział w działaniach na rzecz upamiętnienia Zagłady. 22 lipca odwiedził Muzeum Getta Warszawskiego na wizytę studyjną z delegacją 34 izraelskich przewodników. Była to kontynuacja odbytego przez nich seminarium w Gdańsku.

Grupa izraelskich przewodników na wykopaliskach przy ul. Miłej
fot. Robert Wilczyński

Grupa rozpoczęła intensywny program od wizyty na wykopaliskach prowadzonych przez Muzeum Getta Warszawskiego na terenie byłego getta warszawskiego w kwartale ulic Miłej – Dubois – Niskiej – Karmelickiej na Muranowie. Główny archeolog, dr Jacek Konik opowiedział o historii bunkra przy ul. Miłej 18, trwających pracach archeologicznych w jego pobliżu oraz znalezionych artefaktach. Część z nich ma szansę zmienić dotychczasowy stan wiedzy o historii powstania w getcie warszawskim. Na wykopaliskach dołączył do zwiedzających ambasador Izraela w Polsce Jakow Liwne.

Grupa izraelskich przewodników z wizytą w dawnym Szpitalu Dziecięcym Bersohnów i Baumanów
fot. Robert Wilczyński

Następnie uczestnicy wycieczki udali się na zwiedzanie dawnego Szpitala Dziecięcego im. Bersohnów i Baumanów w Warszawie – docelowej siedziby Muzeum Getta Warszawskiego. Po terenie i budynku szpitala oprowadził ich dr Paweł Freus z Działu Naukowo-Badawczego MGW, który nakreślił historię powstania tej instytucji oraz jej losy od końca XIX wieku po dzień dzisiejszy. Przywołał również w swojej opowieści sylwetki lekarzy związanych z tą placówką – Anny Braude-Hellerowej, Marka Edelmana, Janusza Korczaka, Adiny Blady-Szwajger – których dziedzictwo stanowi ważną część naszej misji edukacyjnej.

Grupa izraelskich przewodników przy wystawie plenerowej "Spośród tysięcy..." na placu Grzybowskim
fot. Robert Wilczyński

Zwiedzono również najnowszą wystawę plenerową Muzeum Getta Warszawskiego – „Spośród tysięcy…” – która jest prezentowana na placu Grzybowskim od 21 lipca do 31 grudnia bieżącego roku. Ekspozycja została poświęcona ofiarom tzw. Wielkiej Akcji lata 1942, kiedy to na mocy postanowień akcji „Reinhardt” przetransportowano do obozu zagłady w Treblince blisko 300 tysięcy Żydów z getta warszawskiego. Spośród tej grupy wybraliśmy kilkanaście osób, zajmujących różną pozycję społeczną, mających odrębne poglądy polityczne i odmienny stosunek do religii, aby przybliżyć tę tragiczną historię przez pryzmat indywidualnych losów ludzkich.

Grupa izraelskich przewodników w klubie Babel z zespołem MGW
fot. Robert Wilczyński

Na koniec wizyty studyjnej przewodnicy zostali zaproszeni do klubu Babel przy ul. Próżnej 5, gdzie spotkali się z przedstawicielami Muzeum Getta Warszawskiego – dyrektorem Albertem Stankowskim, kierownik Działu Wystaw dr Katarzyną Nowakowską-Sito i kierownikiem Działu Edukacji dr Haliną Postek. Przybliżyli oni misję i działalność muzeum, plany dotyczące projektowanej wystawy stałej oraz zarys bieżących i przyszłych projektów, m. in. tych związanych z 80. rocznicą „Aktion Reinhardt” czy 80. rocznicą wybuchu powstania w getcie warszawskim.

Dziękujemy za interesujące spotkanie i liczymy na więcej udanych współprac w przyszłości!

Grupa izraelskich przewodników z wizytą w dawnym Szpitalu Dziecięcym Bersohnów i Baumanów
fot. Robert Wilczyński