Fotorelacja | Tour on traces of so called Small Ghetto of Warsaw

17 lipca odbył się drugi spacer varsavianistyczno-judaistyczny śladami tzw. małego getta Warszawy, prowadzony w języku angielskim przez dr. Pawła Freusa z Działu Naukowo-Badawczego MGW. Kolejna wycieczka odbędzie się w niedzielę 31 lipca o godz. 12:00.

fot. Robert Wilczyński

Spacer został poświęcony historii Żydów warszawskich XIX i XX w., ze szczególnym uwzględnieniem dziejów i topografii getta (zwłaszcza tzw. Małego Getta) oraz Zagłady. Rozpoczął się przed bramą dawnego szpitala dziecięcego im. Bersohnów i Baumanów (przyszłej siedziby Muzeum Getta Warszawskiego), położonego przy ul. Śliskiej 60 (między ulicami Śliską i Sienną); uczestnicy odwiedzili też jego teren.

Następnie: pozostałości muru getta między ul. Złotą i Sienną; pozostałości Fabryki Norblina przy ul. Prostej – miejsca funkcjonowania kilku z licznych fabryczek (tzw. szopów), czynnych w tzw. getcie szczątkowym (między latem 1942 a wiosną 1943 r.); pozostałości zabudowy mieszkalnej przy. ul. Waliców i Pereca oraz ul. Żelaznej i Krochmalnej; miejsce po jednej z ważniejszych bram wjazdowych do getta (skrzyżowanie ul. Żelaznej i Grzybowskiej); lokalizację kładki nad ul. Chłodną (skrzyżowanie z ul. Żelazną), kamienicę „Pod Zegarem” (przy tej ulicy) oraz miejsce po dawnym przebiegu ul. Białej (prowadzącej niegdyś do zaplecza kompleksu Sądów Grodzkich, przy dawnej ul. Leszno); Synagogę Nożyków – jedyną zachowaną z dawnych synagog Warszawy; wreszcie – Pl. Grzybowski i ul. Próżną, jedno z dawnych centrów życia żydowskiej społeczności miasta. Oprócz topografii i chronologii getta omówione zostały, z wykorzystaniem materiału wizualnego, najważniejsze aspekty funkcjonowania w nim, m.in.: kwestie zdrowotne, w tym choroby i śmiertelność, aprowizacyjne, wyznaniowe i administracyjne; oraz problem polityk (nie)pamięci o getcie po II wojnie światowej.

Udział w spacerze wzięło ok. 40 osób, w tym ambasadorka Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w Polsce, pani Anna Clunes oraz pan Colm McGivern, dyrektor polskiego oddziału British Council.

Osoby zainteresowane przyszłymi wycieczkami miejskimi zachęcamy do śledzenia naszej strony oraz FB Muzeum.

fot. Robert Wilczyński