Fotorelacja | Delegacja z Izraela w MGW

17 listopada Muzeum Getta Warszawskiego odwiedzili dyrektor Centrum Menachema Begina w Jerozolimie Herzel Makov i dyrektor Instytutu Polskiego w Tel Awiwie Anna Raduchowska-Brochwicz.

Najpierw delegacja odwiedziła siedzibę MGW, gdzie spotkała się z dyrektorem Albertem Stankowskim, wicedyrektorem Hanną Wróblewską, kierowniczką Działu Wystaw dr Katarzyną Nowakowską-Sito, głównym historykiem prof. Danielem Blatmanem oraz ekspertem do spraw naukowych rabinem Davidem Bermanem. Zespół MGW opowiedział o dotychczasowych osiągnięciach instytucji i o planach związanych z wystawą stałą.

Następnie goście udali się na zwiedzanie terenu wykopalisk prowadzonych przez Muzeum Getta Warszawskiego w kwartale ulic Miłej – Dubois – Niskiej – Karmelickiej. Ich przewodnikiem został historyk i archeolog dr Jacek Konik z Działu Naukowo-Badawczego MGW, który opowiedział o pracach archeologicznych z perspektywy ich kierownika oraz udzielił informacji na temat znalezionych artefaktów.

Wizyta zakończyła się zwiedzaniem dawnego Szpitala Bersohnów i Baumanów przy ul. Śliskiej 51/Siennej 60 — docelowej siedziby Muzeum Getta Warszawskiego. Wizytujących oprowadził dr Paweł Freus z Działu Naukowo-Badawczego MGW, który nakreślił historię powstania tej instytucji oraz losy budynku od końca XIX wieku po dzień dzisiejszy.

Centrum Menachema Begina w Jerozolimie upamiętnia działalność izraelskiego polityka, premiera Izraela w latach 1977-1983. Menachim Begin (1913–1942) urodził się w Brześciu nad Bugiem; studiował w Warszawie, podczas wojny był więziony przez NKWD w Wilnie. W 1942 roku, po zwolnieniu z więzienia, wstąpił do Armii Andersa, z którą przybył do Palestyny. Tam dołączył do grupy walczącej o niepodległość Izraela i zaangażował się w działalność polityczną.

W zbiorach Centrum, które oficjalnie otworzyło się w 2004 roku, znajdują się fotografie, dokumenty i inne materiały archiwalne, przybliżające biografię jednej z najważniejszych postaci w historii Izraela w XX wieku.

Instytut Polski w Tel Awiwie powstał w 2000 roku. Zajmuje się promocją polskiej kultury w Izraelu oraz nawiązywaniem współpracy pomiędzy instytucjami kultury w dwóch krajach.