Fotorelacja | 78. rocznica wybuchu powstania warszawskiego

Obchodziliśmy wczoraj 78. rocznicę wybuchu powstania warszawskiego. Podczas oficjalnych obchodów Muzeum Getta Warszawskiego reprezentowały zastępczynie dyrektora, Joanna Dudelewicz i Hanna Wróblewska.

fot. Robert Wilczyński

Warszawa jest miastem dwóch powstań, których historie są z sobą nierozerwalnie złączone. W sierpniu 1944 roku w powstańczych szeregach stanęli Żydzi ukrywający się dotychczas po tzw. aryjskiej stronie i bojowcy getta, tacy jak Marek Edelman, Pola Elster, Hersz Berliński, Eliahu Erlich, Alina Margolis-Edelman czy Adina Blady-Szwajger. Zryw ludności stolicy przeciwko niemieckiemu okupantowi jest elementem opowieści projektowanej wystawy stałej Muzeum Getta Warszawskiego.