„Encyklopedia getta” w kontekście najnowszych badań

Maria Ferenc-Piotrowska (Żydowski Instytut Historyczny): Założenia projektu „Encyklopedia getta” w kontekście najnowszych badań nad gettem warszawskim i humanistyki cyfrowej.

W listopadzie 2019 r. Muzeum Getta Warszawskiego wspólnie z Polskim Towarzystwem Studiów Żydowskich (PTSŻ), Żydowskim Instytutem Historycznym (ŻIH), European Network Remembrance and Solidarity (ENRI) i Touro College Berlin zorganizowało międzynarodową konferencję naukową pt. „The Beginning of Nazi Occupation: Patterns of Continuity and Changes in Jewish and Polish Life”. Wydarzenie wpisało się w przypadającą w ubiegłym roku 80. rocznicę wybuchu drugiej wojny światowej.  Jego celem było dokonanie pogłębionej, naukowej analizy wpływu okupacji niemieckiej na sytuację na ziemiach polskich i postaw ludności w pierwszym roku wojny, ale także porównanie paradygmatów badawczych i podejścia metodologicznego. W konferencji wzięło udział kilkudziesięcioro badaczy z kraju i zza granicy. Zapraszamy na kolejny wykład.

„Encyklopedia getta” w kontekście najnowszych badań

Maria Ferenc Piotrowska jest doktorantką w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie pisze rozprawę doktorską poświęconą gettu warszawskiemu pod kierunkiem prof. Barbary Engelking. Związana jest ponadto z Żydowskim Instytutem Historycznym, a wcześniej z Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. Tematyką jej publikacji jest warszawskie getto, w tym zachowane źródła i relacje historyczne oraz opieka społeczna tamże.