„Elity getta warszawskiego przez pryzmat prac nad encyklopedią”

W listopadzie 2019 r. Muzeum Getta Warszawskiego wspólnie z Polskim Towarzystwem Studiów Żydowskich (PTSŻ), Żydowskim Instytutem Historycznym (ŻIH), European Network Remembrance and Solidarity (ENRI) i Touro College Berlin zorganizowało międzynarodową konferencję naukową pt. „The Beginning of Nazi Occupation: Patterns of Continuity and Changes in Jewish and Polish Life”. Wydarzenie wpisało się w przypadającą w ubiegłym roku 80. rocznicę wybuchu drugiej wojny światowej. Jego celem było dokonanie pogłębionej, naukowej analizy wpływu okupacji niemieckiej na sytuację na ziemiach polskich i postaw ludności w pierwszym roku wojny, ale także porównanie paradygmatów badawczych i podejścia metodologicznego. W konferencji wzięło udział kilkudziesięcioro badaczy z kraju i zza granicy. Zapraszamy na kolejny wykład.

Katarzyna Person jest historyczką, absolwentką Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu Londyńskiego. Zajmuje się historią Zagłady na ziemiach polskich i losami Żydów z Polski w obozach DP. Reprezentuje Żydowski Instytut Historyczny. Zapraszamy na wykład zatytułowany „Elity getta warszawskiego przez pryzmat prac nad encyklopedią getta warszawskiego”.

Elity getta warszawskiego przez pryzmat prac nad encyklopedią getta warszawskiego