„Dopiero później się okazało, co to jest getto …”

Muzeum Getta Warszawskiego zaprasza na kolejny odcinek cyklu wywiadów filmowych, które zostały zrealizowane w ramach Programu Wieloletniego „Niepodległa” na lata 2017-2022″, przy współpracy ze Światowym Związkiem Żołnierzy Armii Krajowej. Wywiady ze świadkami historii stanowią źródło informacji na temat hitlerowskich prześladowań ludności żydowskiej i są cennym uzupełnieniem dotychczasowych publikacji. Zapisane na taśmie filmowej wspomnienia, dotyczą czasu okupacji i lat poprzedzających wojnę. Pracownicy działu edukacji MGW dotarli do tych, którzy działali w ruchu oporu: żołnierzy podziemia i harcerzy, a także do osób Ocalałych z Zagłady.

Cykl został przygotowany przez dział edukacji i wpisuje się w działalność #MuzeumGettaWarszawskiegoOnline.

Tym razem o warszawskich Żydach zamkniętych w getcie opowiada, urodzony w 1930 roku, Stefan Laube – członek Szarych Szeregów, uczestnik Powstania Warszawskiego. To byli bardzo dzielni chłopcy w czasie Powstania – mówi o dwóch uciekinierach z getta, braciach Perecu i Zalmanie Hochmanach, biorących udział w Powstaniu Warszawskim.

Dopiero później się okazało, co to jest getto …