80. rocznica powołania Rady Pomocy Żydom „Żegota”

80 lat temu, 4 grudnia 1942 roku powołano Radę Pomocy Żydom przy Delegaturze Rządu RP na Kraj. Na jej określenie używano kryptonimu „Żegota”, by w ten sposób jeszcze bardziej ukryć czym mieli zajmować się jej członkowie.

Kilka tygodni później, zgodnie z pismem Delegata Rządu na Kraj z 29 grudnia 1942 r., określono najważniejsze zadania Rady:

„niesienie pomocy Żydom jako ofiarom eksterminacyjnej akcji okupanta, a to pomocy w kierunku ratowania ich od śmierci, ich legalizacji, przydzielania im pomieszczeń, udzielania zasiłków materialnych względnie, gdzie to wskazane, wyszukiwanie zajęć zarobkowych jako podstawy egzystencji, zawiadywanie funduszami i ich rozprowadzanie”.

Podstawowym celem Rady było zatem udzielanie wsparcia uciekinierom z gett szukającym schronienia po tzw. aryjskiej stronie. Jednak już informacja o dacie utworzenia tej inicjatywy wskazuje, że stało się to relatywnie późno, znacząca bowiem część polskich Żydów została zamordowana latem i jesienią 1942 r. Niemniej, w myśl talmudycznej zasady „Kto ratuje jedno życie – ten ratuje cały świat”, starano się pomóc komu jeszcze było można.

To fragment artykułu dr Martyny Grądzkiej-Rejak z Działu Naukowo-Badawczego MGW, opublikowanego na łamach Onet. Zachęcamy do lektury artykułu w całości: https://linkd.pl/22c44.