Żegnamy Sławomira Feliksa Pocztarskiego

Albert Stankowski, dyrektor Muzeum Getta Warszawskiego, wraz z zespołem żegna z głębokim żalem Sławomira Feliksa Pocztarskiego weterana Powstania Warszawskiego i prezesa Fundacji Polskiego Państwa Podziemnego, człowieka szlachetnego i odważnego, przyjaciela naszej instytucji

Sławomir Feliks Pocztarski, pseudonim Bóbr, urodził się w Warszawie 18 maja 1930 roku. W czasie Powstania Warszawskiego służył na Żoliborzu w plutonie 215 w Zgrupowaniu „Żbik” w II Obwodzie „Żywiciel” Warszawskiego Okręgu Armii Krajowej.

https://youtu.be/C4S2VDaovB4

Był także uczestnikiem akcji Małego Sabotażu. Polscy harcerze – z narażeniem życia – ośmieszali zarządzenia okupanta niemieckiego, pisząc m.in.: hasła antyhitlerowskie, roznosili ulotki lub malowali na murach kotwicę Polski Walczącej.

Sławomir Pocztarski był odznaczony m.in. Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Armii Krajowej (Londyn), Warszawskim Krzyżem Powstańczym, Złotym i Srebrnym Krzyżem Zasługi RP, a także Orderem Uśmiechu na wniosek Dzieci Niewidomych z Lasek „za 30-letnią opiekę i okazywane im serce”.

Uroczystość żałobna odbędzie się 19 listopada 2019 roku o godz. 12.15 w kościele p.w. Św. Jozafata przy ulicy Powązkowskiej 90, po czym nastąpi odprowadzenie do grobu na Cmentarzu Wojskowym.

Dr Kama Pawlicka

Fot. Wikimedia Commons