Uzasadnienie misji

Muzeum Getta Warszawskiego – powołane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w 2018 roku – będzie w sposób wszechstronny i autentyczny prezentowało wydarzenia i ludzi przymuszonych do życia w warszawskim getcie.

Celem muzeum jest prezentacja tragicznych wydarzeń, które miały miejsce podczas niemieckiej okupacji Polski w czasie II wojny światowej i uczczenie pamięci tych, którzy wówczas żyli i cierpieli w getcie.

Na siedzibę muzeum przeznaczono  budynek dawnego Szpitala Dziecięcego Bersohnów i Baumanów przy ul. Siennej 60, znajdujący się na terenie byłego getta warszawskiego.  Z jego okien było widać fragmenty muru odgradzającego getto od reszty Warszawy.Getto warszawskie było największym w całej okupowanej przez Niemców Europie. W kwietniu 1941 roku znajdowało się w nim ponad 400 tysięcy ludzi stłoczonych na powierzchni ok. 3 km².

Wyjątkowość wystawy będzie polegała na tym, że zostaną zaakcentowane dylematy i osobiste tragedie osób, które przeżyły dramat zamknięcia w getcie. Równocześnie zostaną zaprezentowane okoliczności, które wpłynęły na różnorodne reakcje ludności Warszawy, zarówno obywateli żydowskich jak i nieżydowskich; na wydarzenia wcześniej niewyobrażalne, takie jak wymordowanie części współmieszkańców i zniszczenie części miasta, stolicy europejskiego państwa, na oczach Europy i świata.

Centralnym punktem wystawy będzie zaprezentowanie okoliczności, dotyczących deportacji większości żydowskich mieszkańców Warszawy do obozu zagłady w Treblince, które oznaczały kres ich życia. Ponadto nacisk zostanie położony na ujawnienie tożsamości nazistowskich sprawców tych zbrodni, a także na tło niemieckiej machiny politycznej i wojennej.

Niemcy, chcąc całkowicie zniszczyć getto, zamordowali blisko 400 tysięcy Żydów. Muzeum, ufundowane przez polski rząd, zostanie usytuowane w jednym z niewielu przedwojennych budynków pozostałych na terenie dawnego getta.  Dzięki swojemu położeniu stanie się znakiem rozpoznawczym dawnej żydowskiej Warszawy obok takich zachowanych miejsc, jak synagoga im. Nożyków, Żydowski Instytut Historyczny czy cmentarz żydowski przy ulicy Okopowej.

Dzięki wystawie i programowi edukacyjnemu – poprzez uczciwą, apolityczną prezentację faktów i wydarzeń, jakie miały wówczas miejsce – dołożymy wszelkich starań, aby zniwelować różnice kulturowe i mentalne pomiędzy narodami. Opierając się na obszernym materiale archiwalnym, opracowanym przez zespół historyków i ekspertów, przedstawimy warszawiakom i szerokiej opinii publicznej osobiste świadectwa mieszkańców getta, artefakty i ogólny przebieg wydarzeń, który doprowadził do bohaterskiego powstania w 1943 roku, a zakończył się całkowitym zniszczeniem getta i prawie całkowitym unicestwieniem jego ludności.

Zachowamy pamięć o ofiarach, niemieckich sprawcach i ocalimy od zapomnienia dla przyszłych pokoleń.