„Projektowanie uniwersalne kultury – dostępność w instytucjach kultury”

Muzeum Getta Warszawskiego znalazło się w gronie instytucji, które będą korzystać ze wsparcia szkoleniowego w ramach projektu „Projektowanie uniwersalne kultury – dostępność w instytucjach kultury”.

Projektowanie uniwersalne kultury – dostępność w instytucjach kultury”, finansowany jest w ramach działania 3.3 „Systemowa poprawa dostępności” Priorytetu III „Dostępność i usługi dla osób z niepełnosprawnościami” programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027.

Projekt realizowany jest przez Narodowe Centrum Kultury w partnerstwie z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Szczegółowe informacje o projekcie znajdują się na stronie: https://nck.pl/szkolenia-i-rozwoj/projektowanie-uniwersalne-kultury