Zwiedzanie wykopalisk przy ul. Miłej 18

Zapraszamy na transmisję spaceru po archeologicznych wykopaliskach przy ulicy Miłej 18/20 w Warszawie, który odbył się w Tisza be-Aw, niedzielę 7 sierpnia o godz. 18:30.

Bunkier Anielewicza przy Miłej 18 to nieistniejący już dziś schron, który znajdował się na rogu ulic Miłej i Dubois na warszawskim Muranowie. Po ciężkich walkach podczas powstania w getcie warszawskim ukrywali się w nim bojowcy Żydowskiej Organizacji Bojowej. 8 maja 1943 roku zostali osaczeni przez Niemców. Postawieni w sytuacji bez wyjścia i pozbawieni amunicji, nie chcąc oddać się w ręce wroga, kilkudziesięciu z nich popełniło samobójstwo – razem ze swoim dowódcą, Mordechajem Anielewiczem.

Od początku czerwca Muzeum Getta Warszawskiego prowadzi prace wykopaliskowe w pobliżu dawnego bunkra w kwartale ulic Miłej – Dubois – Niskiej – Karmelickiej na warszawskim Muranowie. Badania na Miłej mogą w przyszłości stanowić ważny element nauczania o historii getta i mieć wpływ na zmianę naszej dotychczasowej wiedzy o historii powstania w getcie.

Wywiad z dr. Jackiem Konikiem, kierownikiem wykopalisk poprowadził Michael Traison – amerykański prawnik, organizator nagrody „Chroniąc Pamięć” przyznawanej Polakom chroniącym żydowskie dziedzictwo.

Rozmowa była prowadzona w języku angielskim i tłumaczona symultanicznie na język polski. Spotkanie odbyło się na platformie Zoom.

Organizatorzy: Muzeum Getta Warszawskiego, Anshe Sholom Synagogue, Chicago Loop Synagogue, The Quad Cities Jewish Federation i The Standard Club of Chicago.