Ze szkoły pamiętam

Przedwojenna Warszawa była wielokulturowa i wielowyznaniowa, co nieraz stanowiło źródło konfliktów w świecie dorosłych. Ale jak patrzyły na to dzieci? „Kolega to kolega – a czy to jest żyd, katolik czy ewangelik, to nie miało żadnego znaczenia” mówi Stefan Laube (ur. 1930) – członek Szarych Szeregów, uczestnik Powstania Warszawskiego. W dziewiątym odcinku cyklu Przesłanie, zatytułowanym Ze szkoły pamiętam, o relacjach między polskimi a żydowskimi dziećmi, podwórkowych zabawach oraz różnorodnej ofercie edukacyjnej warszawskich gimnazjów opowiadają:

  • Wacław Izaak Kornblum (ur. 1926) – Ocalały, autor książki „Wspomnienia. Moja wersja”;
  • Zbigniew Daab ps. Kapiszon (ur. 1929) – uczestnik Powstania Warszawskiego;
  • Ocalały Marian Kalwary (ur.1930);
  • Sławomir Pocztarski (ur. 1930) – członek Szarych Szeregów, uczestnik Powstania Warszawskiego;
  • Daniela Ogińska (ur. 1928) – uczestniczka Powstania Warszawskiego, sanitariuszka;
  • Janina Garbień z d. Jasik (ur. 1925) – uczestniczka Powstania Warszawskiego, mieszkająca w czasie okupacji w Warszawie na ulicy Krochmalnej, stanowiącej granicę getta.

Część dziewiąta cyklu filmów zatytułowanego „Przesłanie” – Ze szkoły pamiętam – powstałego z materiału nagranego przy realizacji projektu Działu Edukacji MGW „AK wobec tragedii polskich Żydów”, będącego częścią programu MKiDN – „Niepodległa”. Z zarejestrowanych wówczas wywiadów wybraliśmy fragmenty dotyczące powstania i funkcjonowania warszawskiego getta – od momentu jego utworzenia do tragicznego końca, oraz wypowiedzi mówiące o przedwojennej, żydowsko-polskiej Warszawie.

Przesłanie to główna myśl zawarta w czyjejś wypowiedzi – każdy z nas może znaleźć ją w innym fragmencie prezentowanych wspomnień.