„Wójt zadzwonił, gdzie trzeba, Żydów wyprowadzili do lasu i zabili”

Muzeum Getta Warszawskiego zaprasza na dwudziesty drugi odcinek cyklu wywiadów filmowych, które zostały zrealizowane w ramach Programu Wieloletniego „Niepodległa” na lata 2017-2022″, przy współpracy ze Światowym Związkiem Żołnierzy Armii Krajowej. Wywiady ze świadkami historii stanowią źródło informacji na temat hitlerowskich prześladowań ludności żydowskiej i są cennym uzupełnieniem dotychczasowych publikacji. Zapisane na taśmie filmowej wspomnienia, dotyczą czasu okupacji i lat poprzedzających wojnę. Pracownicy działu edukacji MGW dotarli do tych, którzy działali w ruchu oporu: żołnierzy podziemia i harcerzy, a także do osób Ocalonych z Zagłady.

Cykl został przygotowany przez dział edukacji i wpisuje się w działalność #MuzeumGettaWarszawskiegoOnline.

„Wójt zadzwonił, gdzie trzeba, Żydów wyprowadzili do lasu i zabili” – mówi ur. w 1928 r. Ryszard Pająk, członek harcerskiego podziemia i żołnierz Armii Krajowej. Opowiada on o Zagładzie w Tarnogrodzie i Królówce. Są w tej relacji obrazy przejmowania pożydowskiego „majątku” w niewielkim miasteczku, o ukrywaniu się Żydów po ucieczce z getta, ich zadenuncjonowaniu i śmierci, a także o zamordowaniu ocalałych Żydów przez Polaków w styczniu 1945 r. – o różnych polskich postawach.