Wizyta IHRA w Muzeum Getta Warszawskiego

Na początku kwietnia Muzeum Getta Warszawskiego odwiedziła delegacja IHRA (Międzynarodowego Sojuszu na rzecz Pamięci o Holokauście), której zaprezentowaliśmy efekty naszej kilkuletniej pracy oraz plany związane z powstającym Muzeum i przygotowywaną wystawą stałą.

Goście, wraz z Profesor Gilly Carr z Uniwersytetu w Cambridge, która kieruje projektem IHRA dotyczącym ochrony miejsc związanych z Holokaustem, uczestniczyli w spotkaniu prezentującym koncepcję wystawy stałej Muzeum oraz wybrane artefakty, mające się na niej znaleźć. Zobaczyli również najnowszą wystawę plenerową MGW na placu Grzybowskim #ZbieramyBudujemyPamiętamy oraz trwające prace budowlano-konserwatorskie w dawnym kompleksie szpitalnym im. Bersohnów i Baumanów – przyszłej siedzibie Muzeum Getta Warszawskiego.

Kluczowym punktem wizyty delegacji było odwiedzenie stanowiska archeologicznego przy dawnej ulicy Miłej 18. Delegaci IHRA podkreślili szczególny potencjał, jaki ma dla miasta odpowiednie zachowanie obszaru wykopalisk przy dawnej Miłej 18 – tam mieszkańcy mogą nie tylko dowiedzieć się więcej o warszawskim getcie, ale i na własne oczy zobaczyć jego ślady. Prócz słów aprobaty dla działań Muzeum dążących do upamiętnienia tego miejsca, delegaci IHRA podzielili się z nami cennymi wskazówkami dotyczącymi jego właściwego zabezpieczenia.

Katarzyna Person, zastępczyni dyrektora ds. naukowych i wystawienniczych: „Delegaci IHRA przekazali nam bardzo istotne uwagi dotyczące technicznych aspektów zabezpieczenia wykopalisk i doświadczeń związanych z upamiętnieniami znajdującymi się w miejscach o szczególnym znaczeniu historycznych. Razem z delegatami IHRA pracowaliśmy też na przygotowanym przez IHRA dokumencie IHRA Charter for Safeguarding Sites, który określa najlepsze praktyki postępowania z miejscami bezpośrednio związanymi z Zagładą. Była to niezwykle ważna dla nas wizyta i jestem przekonana, że wytyczne IHRA zostaną uwzględnione w dalszych działaniach na Miłej 18, dzięki czemu miejsce to zostanie w najlepszy możliwy sposób zabezpieczone jako świadek ostatniego etapu istnienia getta warszawskiego.”