Warszawska Praga: wielokulturowa dzielnica kontrastów | Варшавская Прага: мультикультурный район контрастов

Muzeum Getta Warszawskiego zaprasza na szósty spacer z cyklu bezpłatnych wycieczek po Warszawie dla osób uchodźczych z Ukrainy.

[RUSSIAN BELOW]

Tym razem przeniesiemy się na prawy brzeg Warszawy – na warszawską Pragę – i spróbujemy odkryć jej wielokulturową historię i fascynującą współczesność. Praga nie została zniszczona w czasie II wojny światowej tak bardzo jak lewobrzeżna Warszawa. Właśnie tę dzielnicę nazywają najbardziej autentyczną ze wszystkich części Warszawy – tu można sobie wyobrazić jak wyglądało miasto przed wojną.

W czasie spaceru odkryjemy żydowską przeszłość Pragi – odnajdziemy miejsce po synagodze, budynek mykwy, Żydowski Dom Akademicki i budynek gimnazjum, do którego chodził Janusz Korczak. Zajrzymy na podwórka praskich kamienic, przed wojną należących nierzadko do żydowskich mieszkańców Pragi. Zobaczymy też praską cerkiew i jej otoczenie, odnajdziemy kapliczki w podwórkach studniach i oczywiście zobaczymy niektóre z praskich murali.

Początek spaceru – przy Cerkwi pw. Marii Magdaleny na rogu ul. Targowej i al. Solidarności (https://goo.gl/maps/fEh9r9owR4DkTqxT7) o godz. 11.00.

  • Przewodnik będzie trzymał w rękach tabliczkę „wycieczka – Praga”.
  • Spacer odbędzie się w języku rosyjskim.

Czas trwania wycieczki – ok. 2,5 godziny. Spacer zakończymy przy stacji metra „Dworzec Wileński”.

Spacer poprowadzi Masza Makarowa z Działu Edukacji MGW. Jest historyczką, przewodniczką po Warszawie, autorką bloga Warszawa na pamięć (@warsaw.to.remember) i doktorantką UW.

Następne spacery z cyklu również będą się odbywały w niedzielę. Zapowiedzi pojawią się na stronie i facebooku Muzeum Getta Warszawskiego.

Музей варшавского гетто приглашает на шестую прогулку из цикла бесплатных экскурсий по Варшаве для беженцев из Украины.

На этот раз мы отправимся на правый берег Варшавы – на варшавскую Прагу – и попробуем вместе открыть для себя ее мультикультурную историю и впечатляющую современность. Прага не была разрушена во время Второй мировой войны так сильно, как левобережная Варшава. Именно этот район называют самым подлинным из всех районов города – здесь можно легко представить себе, как выглядела Варшава до войны.

Во время прогулки мы найдем свидетельства еврейского прошлого Праги – место, где располагалась синагога, сохранившееся здание миквы, общежитие для еврейских студентов и гимназия, в которой учился Януш Корчак. Мы заглянем во дворы пражских домов, до войны принадлежавших нередко еврейским жителям Праги, и на базар Ружицкого. Конечно, зайдем в пражскую церковь, найдем часовенки, которыми славится Прага, во дворах-колодцах, а также некоторые из пражских муралов.

Начало прогулки – у церкви св. Марии Магдалины на углу ул. Торговой и ал. Солидарности (https://goo.gl/maps/fEh9r9owR4DkTqxT7) в 11.00.

  • Экскурсовод будет держать в руках объявление “Экскурсия – Прага”.
  • Удобнее всего доехать к месту встречи на метро до станции Dworzec Wileński (выход к церкви св. Марии Магдалины) или на трамвае или автобусе до остановки Dworzec Wileński.

Экскурсию проведет Маша Макарова – сотрудница отдела образования Музея варшавского гетто, историк, экскурсовод по Варшаве и автор инстаграма “Варшава на память”, аспирантка Варшавского университета.

Если у вас есть вопросы, вы можете написать на почту mmakarova@1943.pl или по номеру +48600708123 (WhatsApp, Маша Макарова).