Tajemnice Nowego Miasta | «Тайны Нового города» – прогулка для беженцев

Muzeum Getta Warszawskiego zaprasza osoby uchodźcze z Ukrainy na bezpłatną wycieczkę po Warszawie – tym razem tropem tajemnic Nowego Miasta.

[RUSSIAN BELOW]

Tym razem będziemy spacerować po Nowym Mieście, które znajduje się po sąsiedzku ze Starówką. Pomimo swojej nazwy, ta dzielnica Warszawy pojawiła się już w XV wieku i nie ustępuje sąsiednim dzielnicom pod względem liczby interesujących zabytków. Podczas spaceru znajdziemy w tej dzielnicy i jej okolicach pomniki granic byłego getta warszawskiego, a nawet zachowany fragment jego murów. Porozmawiamy o historii poszczególnych kamienic i ich mieszkańców – np. o kamienicy, w której urodziła się Maria Skłodowska-Curie, odnajdziemy jednorożca, który zdobi herb Nowej Warszawy, przejdziemy się najkrótszą ulica w Polsce, odwiedzimy zachowane stare kościoły i zobaczymy, jak w Nowym Mieście historia łączy się z nowoczesnością.

Spotykamy się przy Kolumnie Zygmunta na Placu Zamkowym (https://goo.gl/maps/VW1aoiCszQo8gNT88) o 11.00 – stamtąd ulicą Podwale udamy się na Nowe Miasto.

  • Spacer potrwa ok. 2–2,5 godzin. Odbędzie się w języku rosyjskim. Jest bezpłatny.

Spacer poprowadzi Masza Makarowa z Działu Edukacji MGW. Jest historyczką, przewodniczką po Warszawie, autorką bloga Warszawa na pamięć (@warsaw.to.remember) na Instagramie i doktorantką UW.

«Тайны Нового города» – прогулка для беженцев

Музей варшавского гетто приглашает беженцев из Украины на бесплатную экскурсию по Варшаве.

На этот раз мы заглянем в Новый город, который располагается по соседству со Старым. Несмотря на свое название, этот район Варшавы появился уже в XV веке и не уступает соседям по числу интересных исторических мест. Во время прогулки мы найдем в этом районе границы бывшего еврейского гетто и даже сохранившийся неподалеку фрагмент его стен. Поговорим об истории отдельных домов и их жителей – например, того дома, где родилась Мария Склодовская-Кюри, отыщем единорога, укращающего герб Нового города, пройдем по самой короткой улице в Польше, посетим сохранившиеся старые костелы и увидим, как в Новом городе история сочетается с современностью.

Место встречи – у колонны Сигизмунда на Замковой площади в воскресенье в 11.00 (https://goo.gl/maps/VW1aoiCszQo8gNT88) – оттуда мы вместе пойдем к Новому городу по улице Podwale.

  • Прогулка бесплатная. Она продлится примерно 2-2,5 часа. Прогулка пройдет на русском языке.

Экскурсию проведет Маша Макарова – сотрудница отдела образования Музея варшавского гетто, историк, экскурсовод по Варшаве и автор инстаграма «Варшава на память», аспирантка Варшавского университета.

Если у вас есть вопросы, свяжитесь с нами по почте mmakarova@1943.pl или номеру телефона +48600708123 (WhatsApp, Маша Макарова).