Spotkanie z autorami podręcznika „Holokaust. (Nie)odrobiona lekcja historii”

Zapraszamy na spotkanie z autorami podręcznika „Holokaust. (Nie)odrobione lekcja historii”, adresowanego do uczniów, studentów i nauczycieli.

Podręcznik „Holokaust. (Nie)odrobiona lekcja historii” przybliża historię zagłady Żydów dokonanej przez III Rzeszę w latach 1933-1945 i stanowi bardzo cenną i potrzebną w polskiej szkole książką pomocniczą do nauczania historii Holokaustu.

Spotkanie z Robertem Szuchtą i Piotrem Trojańskim, autorami podręcznika, odbędzie się 8 lutego 2024 o godz. 17:00 w Klubie Babel (ul. Próżna 5) w Warszawie.

Holokaust był zorganizowanym i sfinansowanym przez państwo niemieckie ludobójstwem na niewyobrażalną dotąd skalę i na stałe naznaczył historię XX wieku. Obejmował systematyczne prześladowanie i mordowanie Żydów i ich sojuszników. Dlaczego niemieccy naziści dążyli do całkowitego unicestwienia narodu żydowskiego, jego kultury i tradycji? Obszernej odpowiedzi dostarcza podręcznik „Holokaust. Nie(odrobiona) lekcja historii” autorstwa dwóch doświadczonych historyków i dydaktyków – Roberta Szuchty i Piotra Trojańskiego. Publikacja objaśnienia kluczowe pojęcia i biogramy, zawiera bogaty materiał ilustracyjny z wyczerpującymi podpisami, ówczesne mapy, a także fragmenty tekstów źródłowych. W udany sposób łączy autorski wykład historyczny, liczne doskonale dobrane, różnorodne teksty oraz wskazówki metodyczne dla nauczycieli, pomagające w prowadzeniu lekcji.

Dr hab. Piotr Trojański
Historyk, profesor w Instytucie Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, doradca akademicki w Międzynarodowym Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście w Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau, członek polskiej delegacji w International Holocaust Remembrance Alliance. Współautor pierwszego w Polsce programu i podręcznika do nauczania o zagładzie Żydów. Specjalizuje się w najnowszej historii Żydów i dydaktyce historii, ze szczególnym uwzględnieniem edukacji o Holokauście i przemian pamięci Auschwitz w okresie PRL. Za wybitne osiągnięcia w odkrywaniu, gromadzeniu i upowszechnianiu prawdy o Holokauście odznaczony przez Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2008).

Robert Szuchta
Historyk, nauczyciel historii w LXIV LO. im. S.I. Witkiewicza w Warszawie, współautor programów i podręczników do nauczania historii. Współtwórca i koordynator wielu programów edukacyjnych poświęconych Zagładzie. Pierwszy polski laureat nagrody Ireny Sendlerowej „Za naprawianie świata”; współautor pierwszego w Polsce podręcznika do nauczania o Holokauście; autor książki 1000 lat historii Żydów polskich. Podróż przez wieki (2015) oraz licznych artykułów dotyczących metodyki nauczania o Holokauście, historii Żydów polskich i relacjach polsko-żydowskich. Za wybitne osiągnięcia w odkrywaniu, gromadzeniu i upowszechnianiu prawdy o Holokauście odznaczony przez Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2008).

Rozmowę poprowadzą dr Martyna Grądzka-Rejak z Działu Naukowo-Badawczego i dr Wiesława Młynarczyk z Działu Edukacji Muzeum Getta Warszawskiego.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach zadania „80. Rocznica Powstania w Getcie Warszawskim”.