Spacer varsavianistyczny szlakiem praskich Żydów

Muzeum Getta Warszawskiego zaprasza na kolejny spacer varsavianistyczny – tym razem szlakiem praskich Żydów.

Powiedzieć o warszawskiej Pradze, że jest nietypowa, to jak nie powiedzieć nic. Jest jedną z najmniejszych powierzchnią dzielnic stolicy – wąskim pasmem ziemi rozciągającym się wzdłuż dzikiego brzegu Wisły – a mimo to zawiera w sobie lwią większość przedwojennej tkanki miejskiej stolicy. Choć nie została zniszczona podczas powstania warszawskiego, znacząco osłabiły ją następne dekady zaniedbania, czego skutkiem stała się dosyć niepochlebna renoma.

Dziś Praga jest terenem przecinania się wpływów gentryfikacji, nowoczesnych biznesów i osiedli spod znaku Portu Praskiego, alternatywnych punktów na kulturalnej mapie Warszawy, aktywizacji społecznej i wreszcie ponurego widma reprywatyzacji. W całej tej mozaice wprawnym okiem dostrzec można jeszcze ślad jej niegdysiejszych mieszkańców – w przededniu II wojny światowej teren dzisiejszej Pragi Północ zamieszkiwało 21,705 Żydów (ok. 40% mieszkańców). Dziś jest ich zaledwie kilka.

Muzeum Getta Warszawskiego zaprasza na spacer varsavianistyczny szlakiem praskich Żydów – kamieniczników, poetów, handlarzy, znawców Tory i społeczników. W trakcie wycieczki poznamy historię początków osadnictwa żydowskiego w stolicy Polski i proweniencję nazwy rejonu Szmulowizna, przypomnimy biografie najważniejszych członków praskiej gminy żydowskiej oraz odkryjemy echa ich obecności.

Co zobaczymy podczas spaceru?

  • miejsce, w którym stała jedna z zaledwie kilku w Europie synagoga w kształcie rotundy;
  • ślad po mezuzie, któremu towarzyszy kapliczka z Maryją;
  • okno, przez które jako licealista wyglądał Janusz Korczak;
  • budynek, w którym za czasów studenckich mieszkał izraelski polityk Menachem Begin;
  • liceum, w którym jesienią 1940 roku samobójstwo popełnił pracownik mykwy;
  • graffiti pochodzące z początków okupacji niemieckiej;

i kilka innych ciekawych punktów.

Kiedy? Niedziela 19 czerwca o godz. 12:00. Wycieczka potrwa ok. 1,5h. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

Gdzie? Zbiórka pod głównym wejściem do Centrum Praskiego Koneser (ul. Ząbkowska 27).

Spacer poprowadzi Joanna Bakoń – specjalistka ds. komunikacji Muzeum Getta Warszawskiego i doktorantka Centralnego Uniwersytetu Europejskiego w Wiedniu, gdzie bada historię zespołu szkół Bejs Jakow w międzywojennej Polsce.