Fotorelacja | Pokaz filmu „Otwieranie ciszy”

16 listopada o 18:00 w FINA Instytut Audiowizualny – Filmoteka Narodowa przy ul. Wałbrzyskiej 3/5 w Warszawie odbył się premierowy pokaz filmu „Otwieranie ciszy”, zrealizowanego przez uczennice XII LO im. Andrzeja Frycza-Modrzewskiego w ramach projektu realizowanego przez Dział Edukacji MGW.

Prezentowany film jest zwieńczeniem długoterminowego projektu Działu Edukacji Muzeum Getta Warszawskiego, skierowanego do szkół ponadpodstawowych znajdujących się na terenie dawnego getta. Celem tej inicjatywy była rekonstrukcja miejsca, w którym obecnie znajduje się szkoła, przy użyciu zarówno wspomnień świadków historii, ikonografii, jak i źródeł pisanych – archiwalnych, naukowych i publicystycznych czy literatury dokumentu osobistego. „Otwieranie ciszy” powstało we współpracy z uczniami i nauczycielami XVII Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Warszawie.

Premiera filmu wpisuje się w program obchodów 81. rocznicy zamknięcia getta warszawskiego, zorganizowanych razem z Towarzystwem Społeczno-Kulturalnym Żydów w Polsce oraz Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego.