Otwarcie wystawy plenerowej na placu Grzybowskim

Otworzyliśmy dziś wystawę ZbieramyBudujemyPamiętamy na placu Grzybowskim, poświęconą przygotowywanej przez Muzeum wystawie stałej.

Odwiedzający będą mogli zapoznać się z projektem dziewięciu galerii tematycznych, opowiadających historię podzielonego miasta. Zdjęcia z kolekcji MGW, opatrzone krótkimi tekstami, poprowadzą nas nas przez losy Żydów Warszawy od końca XIX wieku aż po czasu zaraz powojennego, szczególnie przez historię getta warszawskiego.

Chcielibyśmy podziękować kuratorkom wystawy: Monice Mastyj i Zofii Gałązce autorom tekstów: profesorowi Konradowi Zielińskiemu i Zofii Gałązce oraz osobom zajmującym się pomocą naukową przy tworzeniu wystawy: doktor Martynie Grądzkiej-Rejak i profesorowi Danielowi Blatmanowi.

Wystawę otworzyła zastępczyni dyrektora dr hab. Katarzyna Person.

Wystawę będzie można oglądać na placu Grzybowskim w Warszawie codziennie do 31 grudnia bieżącego roku. Zapraszamy!

Muzeum Getta Warszawskiego to instytucja, która już niedługo na trwałe pojawi się na kulturalnej mapie Warszawy. Jej siedzibą będzie zabytkowy kompleks dawnego Szpitala Dziecięcego im. Bersohnów i Baumanów – jeden z nielicznych budynków, które przetrwały zagładę warszawskiego getta. Choć wystawa stała opowiadać będzie historię warszawskich Żydów od drugiej połowy XIX wieku do zakończenia II wojny światowej, jej najważniejszym zadaniem jest pokazanie tragedii ludzi zamkniętych za murem – ludzi, którzy w warunkach bezprzykładnego zniewolenia starali się zachować podstawowe wartości, których heroizm nie był jedynie heroizmem zbrojnego oporu, ale także heroizmem życia codziennego.