Obchody 77. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego

1 sierpnia 1944 r. wybuchł największy zryw militarny skierowany przeciwko nazistom w okupowanej Europie. W ramach obchodów 77. rocznicy Powstania Warszawskiego odbyła się uroczystość składania wieńców oraz modlitwa międzyreligijna na Cmentarzu Powstańców Warszawy na Woli; przy kurhanie, w którym znajdują się prochy ponad 50 tys. poległych mieszkańców stolicy. W imieniu Muzeum Getta Warszawskiego wieniec złożył rabin Yehoshua Ellis.