Nadzór inwestorski Muzeum Getta Warszawskiego

18 maja 2022 roku o godz. 11:00 w biurze Muzeum Getta Warszawskiego przy ul. Zielnej 39 podpisano umowę z firmą ECM GROUP POLSKA.

fot. Robert Wilczyński

Firma będzie odpowiedzialna za wielobranżowy nadzór inwestorski w zakresie sprawdzenia dokumentacji projektowej oraz nadzór nad realizacją prac budowlanych i wystawy stałej w ramach zadania pn. „Utworzenie Muzeum Getta Warszawskiego na terenie kompleksu dawnego Szpitala Dziecięcego fundacji małżeństwa Bersohn i Bauman przy ul. Siennej 60/Śliskiej 51 w Warszawie, tj.: zakup nieruchomości, sporządzenie projektów, realizacja prac budowlano – instalacyjnych, realizacja wystawy stałej oraz zakup i montaż pierwszego wyposażenia wraz z nadzorami”, finansowanego ze środków MKiDN. Jest to początek kolejnego – po wyłonieniu wykonawcy projektu budowy docelowej siedziby muzeum wraz z wystawą stałą – etapu budowy naszej inwestycji.

fot. Robert Wilczyński