Muranów i okolice: dzielnica powstań, street artu i pomników | Муранов и окрестности: район восстаний, стрит-арта и памятников

Muzeum Getta Warszawskiego zaprasza na czwarty spacer z cyklu bezpłatnych spacerów dla uchodźców z Ukrainy.

[RUSSIAN BELOW]

Tym razem przejdziemy się po warszawskiej dzielnicy Muranów i jej okolicach. Na pierwszy rzut oka wydaje się, że jest to niezbyt ciekawa dzielnica zabudowana blokami, ale to błędne wrażenie. W bramach tych powojennych bloków znajdziemy murale, które opowiedzą nam historię Muranowa. Zwiedzimy miejsca, które były świadkami powstania w getcie warszawskim w 1943 roku, przedwojennej historii żydowskiej Warszawy i współczesnego życia żydowskiego. Znajdziemy fragmenty starych ulic, pomniki, które pojawiły się tuż po II wojnie światowej i całkiem niedawno.

Nie pominiemy i innych ciekawych miejsc – przejedziemy się po pięknym Ogrodzie Krasińskich, zobaczymy nowoczesny gmach Sądu Najwyższego, pomnik bojowników powstania warszawskiego, zajrzymy również na chwilę do kościoła greckokatolickiego.

Co jeszcze zobaczymy po drodze:

 • fontannę, którą przenoszono z miejsca na miejsce,
 • miejsce, w którym mieszkał twórca języka esperanto Ludwik Zamenhof,
 • jeden z pierwszych wieżowców w Warszawie stojący na miejscu synagogi,
 • pomniki Bohaterów Getta Warszawskiego, które pojawiły się na ruinach Warszawy,
 • współczesne kariatydy,

a także kolorowe pegazy, małpy na Pałacu, pomnik bezdomnych i wiele innych.

Początek spaceru – przy kinie Muranów, ul. Andersa 5 (https://goo.gl/maps/3yZJU4ZATKXUM6QP9) o godz. 11.00. Przewodnik będzie trzymał w rękach tabliczkę „wycieczka – Muranów”. Spacer odbędzie się w języku rosyjskim.

Czas trwania wycieczki – 2,5 godziny. Spacer zakończymy przy ul. Miodowej w okolicach Starego Miasta.

Spacer poprowadzi Masza Makarowa z Działu Edukacji MGW. Jest historyczką, przewodniczką po Warszawie, autorką bloga Warszawa na pamięć (@warsaw.to.remember) i doktorantką UW.

Następne spacery z cyklu również będą się odbywały w niedzielę. Zapowiedzi pojawią się na stronie i facebooku Muzeum Getta Warszawskiego.

Музей варшавского гетто приглашает на четвертую прогулку из цикла бесплатных прогулок для беженцев из Украины.

На этот раз мы прогуляемся по варшавскому району Муранов и его окрестностям. Кажется, что это район непримечательных пятиэтажек, но это ошибочное впечатление. В подворотнях района мы найдем граффити, которые расскажут его историю. Мы пройдем по местам, ставшим свидетелями восстания в варшавском гетто в 1943 году, довоенной истории еврейской Варшавы и современной еврейской жизни. Мы найдем фрагменты старых улиц, памятники, появившиеся сразу после Второй мировой войны и совсем недавно. Не обойдем вниманием мы и окрестности Муранова – прогуляемся по прекрасному Саду Красинских, увидим современное здание Верховного суда, памятник бойцам Варшавского восстания и заглянем в греко-католическую церковь.

Что вас еще ждет по пути:

 • история о названии района Муранов – откуда оно взялось?
 • фонтан, который переезжал с места на место,
 • место, где жил создатель языка эсперанто Людвик Заменгоф,
 • один из первых небоскребов в Варшаве, стоящий на месте синагоги,
 • памятники героям варшавского гетто, появившиеся на руинах Варшавы,
 • современные кариатиды и их история,

а также цветные пегасы, обезьяны на дворце, памятник бездомным людям и многое другое.

Начало экскурсии – у входа в кинотеатр Muranów, ul. Andersa 5 (https://goo.gl/maps/3yZJU4ZATKXUM6QP9) в 11.00.

 • Экскурсовод будет держать в руках табличку «Экскурсия – Муранов».
 • Прогулка пройдет на русском языке.

Как доехать к месту встречи? Кинотеатр Muranów находится у одного из выходов из метро (станция Ratusz Arsenał), a также рядом с трамвайными и автобусными остановками Plac Bankowy.

Длительность экскурсии – 2,5 часа. Прогулку мы закончим на улице Медовой в районе Старого города.

Экскурсию проведет Маша Макарова – сотрудница отдела образования Музея варшавского гетто, историк, экскурсовод по Варшаве и автор инстаграма @warsaw.to.remember, аспирантка Варшавского университета.

Если у вас есть вопросы, вы можете написать на почту mmakarova@1943.pl или по номеру +48600708123 (WhatsApp, Маша Макарова).