Michał Klepfisz (17.04.1913–20.04.1943)

inżynier-chemik, działacz Bundu i sportowej organizacji żydowskiej Morgenstern, członek Żydowskiej Organizacji Bojowej, bohater powstania w getcie warszawskim

W czasie powstania w getcie warszawskim kierował produkcją materiałów wybuchowych. Za jego pośrednictwem Armia Krajowa przekazywała broń dla getta. Zginął w drugim dniu powstania na terenie tzw. szopu szczotkarzy, zasłaniając własnym ciałem niemiecki karabin maszynowy i tym samym ratując swoich współtowarzyszy. Prawdopodobnie już następnego dnia pochowano go tam, gdzie zostało znaleziony, tj. na podwórku przy ulicy Świętojerskiej 32 lub na tyłach numeru 34. Była to pierwsza znana i poświadczona ofiara śmiertelna po stronie żydowskiej.

Za swoje bohaterstwo został pośmiertnie odznaczony przez wodza naczelnego gen. Kazimierza Sosnkowskiego Krzyżem Srebrnym Orderu Virtuti Militari. Jego symboliczna mogiła znajduje się w kwaterze bundowskiej cmentarza żydowskiego przy ulicy Okopowej w Warszawie. Upamiętnia go także kamienny blok Traktu Pamięci Męczeństwa i Walki Żydów.