MGW współpracuje ze Szkołą Podstawową nr 2 w Zalesiu Dolnym

19 listopada pracowniczki Działu Edukacji MGW przeprowadziły lekcje muzealne w Szkole Podstawowej nr 2 w Zalesiu Dolnym przy ulicy Kasztanów 12. W lekcjach poświęconych historii getta warszawskiego wzięła udział młodzież z trzech klas ósmych.