Gettoizacja | dr Aleksandra Namysło

Zapraszamy do obejrzenia filmu poświęconego galerii trzeciej wystawy stałej Muzeum Getta Warszawskiego –„Gettoizacja”.

Galeria koncentruje się na procesie gettoizacji, który jest istotnym elementem antyżydowskiej polityki nazistów. Celem gettoizacji było odizolowanie Żydów od reszty społeczeństwa polskiego, a tym samym podsycenie wrogości pomiędzy Żydami i nie-Żydami oraz ułatwienie kontroli nad tymi pierwszymi, a także przejęcie ich własności i wykorzystanie jako niewolniczej siły roboczej. Na okupowanych terenach Polski naziści utworzyli ponad 600 gett. Galeria będzie prezentować chronologiczno-przestrzenny wymiar procesu gettoizacji w miastach oraz omawia różnice pomiędzy gettami utworzonymi na różnych obszarach i w różnych okolicznościach, w zależności od wielkości i charakteru mieszkających tam społeczności żydowskich.

W filmie wystąpiła dr Aleksandra Namysło, kuratorka galerii.