Galeria 3 | Gettoizacja

Zapraszamy do obejrzenia filmu poświęconego galerii trzeciej wystawy stałej Muzeum Getta Warszawskiego – „Gettoizacja”.

Galeria koncentruje się na procesie gettoizacji, który jest istotnym elementem antyżydowskiej polityki nazistów. Celem gettoizacji było odizolowanie Żydów od reszty społeczeństwa polskiego, a tym samym podsycenie wrogości pomiędzy Żydami i nie-Żydami oraz ułatwienie kontroli nad tymi pierwszymi, a także przejęcie ich własności i wykorzystanie jako niewolniczej siły roboczej. Na okupowanych terenach Polski naziści utworzyli ponad 600 gett. Galeria będzie prezentować chronologiczno-przestrzenny wymiar procesu gettoizacji w miastach oraz omawia różnice pomiędzy gettami utworzonymi na różnych obszarach i w różnych okolicznościach, w zależności od wielkości i charakteru mieszkających tam społeczności żydowskich.

W filmie wystąpiła dr Aleksandra Namysło, kuratorka galerii.