„Formy oporu w getcie warszawskim”

Zapraszamy do transmisji drugiego webinarium organizowanego przez Muzeum Getta Warszawskiego, które odbyło się w środę 8 czerwca o godz. 18:00 na platformie Zoom. Tym razem profesor Michael Berenbaum z American Jewish University opowiedział o formach oporu w getcie warszawskim.

W powszechnej świadomości często nadal jest obecne przekonanie, że społeczność żydowska nie podjęła walki w czasie II wojny światowej. Stosunkowo niewielka jest wiedza na temat walk w gettach, które podejmowane były już od czerwca 1942 r. Niewątpliwie symbolem żydowskiego ruchu oporu w czasie II wojny światowej jest powstanie w getcie warszawskim – największy zbrojny zryw ludności żydowskiej podczas II wojny światowej.

Powstanie w getcie, dziś upamiętnione w kilku miejscach Warszawy, jest jednym z najbardziej symbolicznych i najgłośniejszych wydarzeń w dziejach Holokaustu. Kluczowe znaczenie dla jego zrozumienia mają kwestie ideologiczne: obrona honoru narodu żydowskiego oraz udział Żydów w antyfaszystowskiej walce o wyzwolenie Polski i Europy. Chociaż powstanie w getcie zajmuje szczególne miejsce w pamięci narodowej Żydów i Polaków, pozostaje jednak tylko jednym z rozdziałów dziejów warszawskich Żydów w czasie okupacji niemieckiej. Najczęściej opisywany jest aspekt militarny powstania, ale równie ważnym elementem tych dni był powszechny opór ludności cywilnej.

Szwajcarski historyk Werner Rings powiedział, że w każdym kraju pod okupacją niemiecką opór zbrojny poprzedzały trzy inne formy oporu: opór symboliczny, opór polemiczny, samopomoc. Prof. Michael Berenbaum opowie o wyjątkowych elementach tych form oporu wobec okupacji niemieckiej w getcie warszawskim oraz o znaczących okolicznościach, które doprowadziły do powstania zbrojnego. Potraktuje także powstanie w getcie warszawskim nie tylko jako historię, ale jako symbol i jego trwałe znaczenie.

Prof. Michael Berenbaum – pisarz, wykładowca i nauczyciel doradzający w zakresie konceptualnego rozwoju muzeów i rozwoju filmów historycznych. Dyrektor Instytutu Sigi Ziering: Odkrywanie Etycznych i Religijnych Implikacji Holokaustu na American Jewish University (dawniej University of Judaism), gdzie jest również profesorem studiów żydowskich. W przeszłości pełnił funkcję Weinstein Gold Distinguished Profesor Wizytujący Uniwersytetu Chapman, Podlich Distinguished Visitor w Claremont-McKenna College, Ida E. King Distinguished Professor of Holocaust Studies w Richard Stockton College w latach 1999–2000 oraz Strassler Family Distinguished Profesor Wizytujący Studiów Holokaustu na Clark University w 2000 roku. Od 2021 roku doradca Muzeum Getta Warszawskiego ds. zorganizowania wystawy stałej.