Były różne sklepiki, stragany, wózki

Wspomnienia o polskich Żydach często są nacechowane ekonomiczne, w związku z wykonywanymi przez nich zawodami lub powszechnym stereotypem osób skupionych na pieniądzach. „Tłumy, gwar, handel, przepychanki – Nalewki” wspomina Ocalały Wacław Izaak Kornblum (ur. 1926), autor książki „Wspomnienia. Moja wersja”. W dziesiątym odcinku cyklu „Przesłanie”, zatytułowanym Były różne sklepy, stragany, wózki, o przedwojennej Warszawie od strony jej witryn i targów wypowiadają się:

  • Stefan Laube (ur. 1930) – członek Szarych Szeregów, uczestnik Powstania Warszawskiego;
  • Zbigniew Daab ps. Kapiszon (ur. 1929) – uczestnik Powstania Warszawskiego;
  • Sławomir Pocztarski (ur. 1930) – członek Szarych Szeregów, uczestnik Powstania Warszawskiego;
  • Jerzy Mindziukiewicz (ur. 1927) – uczestnik Powstania Warszawskiego.

Część dziesiąta cyklu filmów zatytułowanego „Przesłanie” – Były różne sklepiki, stragany, wózki – powstałego z materiału nagranego przy realizacji projektu Działu Edukacji MGW „AK wobec tragedii polskich Żydów”, będącego częścią programu MKiDN – „Niepodległa”. Z zarejestrowanych wówczas wywiadów wybraliśmy fragmenty dotyczące powstania i funkcjonowania warszawskiego getta – od momentu jego utworzenia do tragicznego końca, oraz wypowiedzi mówiące o przedwojennej, żydowsko-polskiej Warszawie.

Przesłanie to główna myśl zawarta w czyjejś wypowiedzi – każdy z nas może znaleźć ją w innym fragmencie prezentowanych wspomnień.