80. rocznica zagłady getta w Piotrkowie Trybunalskim

21 października odbyły się uroczystości upamiętniające 80. rocznicę zagłady getta w Piotrkowie Trybunalskim. W wydarzeniu wzięła udział kierowniczka Działu Edukacji MGW dr Halina Postek.

Ceremonia upamiętniająca ofiary getta rozpoczęła się na cmentarzu żydowskim przy ulicy Spacerowej. Kolejna część uroczystości odbyła się na placu Pofranciszkańskim (w trakcie II wojny światowej – Umschlagplatz), skąd podczas niemieckiej okupacji więźniów getta wywożono do obozów zagłady.

W tym roku obchody rocznicy zagłady piotrkowskiego getta połączone zostały z Szabatonem – corocznym cyklem wydarzeń poświęconych kulturze żydowskiej, w którym uczestniczą potomkowie dawnych żydowskich mieszkańców Piotrkowa. W ramach tegorocznego Szabatonu odbyły się między innymi polsko-żydowskie warsztaty prowadzone przez prof. Gila Pasternaka oraz wieczór z żydowską kulturą i muzyką „Melave Malka”.

Getto w Piotrkowie Trybunalskim było pierwszym gettem założonym przez Niemców w okupowanej Europie. Powstało w październiku 1939 roku. Uwięziono tu ludność żydowską z Piotrkowa i okolicznych miejscowości; jesienią 1942 roku getto liczyło już ok. 29 tysięcy mieszkańców. Istniało do 20 października 1942 roku, kiedy to większość więźniów przetransportowano do obozów zagłady w Treblince i Majdanku. Po akcji likwidacyjnej w Piotrkowie zostało ok. 3 tysięcy Żydów, którzy zmuszeni zostali do pracy na rzecz nazistowskich Niemiec.

W tegorocznych uroczystościach upamiętniających zagładę getta w Piotrkowie wziął udział 96-letni Ocalały Henryk Hersz Szwarc. Trafił do getta w wieku 13-14 lat. Udało mu się przeżyć z racji na wykonywaną pracę w charakterze stolarza w fabryce. W tym roku przyjechał do Piotrkowa wraz z synami. „Jest to część naszej historii. Historia pokazuje, gdzie byliśmy, gdzie jesteśmy i w którą stronę zmierzamy” — powiedział jeden z nich.

Szabaton w Piotrkowie Trybunalskim został zorganizowany przez Piotrkow Trybunalski Association New York w USA i Piotrkow Association w Izraelu. Uroczystości upamiętniające 80. Rocznicę likwidacji getta zostały objęte patronatem Prezydenta Miastra Piotrkowa Trybunalskiego Krzysztofa Chojniaka.