74. rocznica zakończenia II wojny światowej

Z okazji zakończenia II wojny światowej Dyrektor Muzeum Getta Warszawskiego, Albert Stankowski złożył wieniec przy Grobie Nieznanego Żołnierza.

Przy pomniku pojawiły się delegacje władz lokalnych i samorządowych, m.in. Jan Józef Kasprzyk, Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych i Oriel Zaretsky z Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Warszawie. W ciągu trwającej sześć lat wojny zginęło ok. 50 – 78 milionów ludzi. Zakończyło ją podpisanie w Reims 7 maja 1945 roku aktu bezwarunkowe kapitulacji III Rzeszy, z wejściem w życie 8 maja 1945 roku.

Anna Kilian