ŻEGNAMY PREZYDENTA GDAŃSKA

Z najgłębszym żalem żegnamy Prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza. Łączymy się w bólu, składamy kondolencje i wyrazy współczucia Rodzinie, Przyjaciołom, Współpracownikom, Gdańszczanom.

Muzeum Getta Warszawskiego podziela opinię wyrażoną w deklaracji organizacji żydowskich przeciwko agresji i mowie nienawiści w życiu publicznym.