„Warszawa w trzech odsłonach”

08.09.2019 - 15.11.2019

Wystawa jest zaproszeniem do spaceru wybranymi ulicami Warszawy, które na przestrzeni zaledwie kilkudziesięciu lat zmieniały, często radykalnie, swoje oblicze. Wielokulturowe niegdyś miasto było świadkiem tragedii swych mieszkańców, ich bohaterskiej walki i męczeństwa, ale także miejscem, w którym kwitło życie artystyczne, kulturalne i naukowe. Ślady dawnej świetności, mimo dokonanych podczas wojen zniszczeń, odnajdujemy we współczesnym otoczeniu. Zwiedzając Warszawę, należy na nią patrzeć przez pryzmat tego co było, co zostało zburzone i odrodziło się na gruzach.

"Warszawa w trzech odsłonach"