Wykopaliska w Ogrodzie Krasińskich

Podczas badań wykopaliskowych na terenie dawnego getta warszawskiego, grupa archeologów pod kierownictwem dr. Jacka Konika z MGW odnalazła m.in. srebrną tabliczkę poświęconą pamięci rabina Nachuma Morgensterna.

W dniach 16-22 października 2021 r. Muzeum Getta Warszawskiego we współpracy z Akademią im. A. Gieysztora w Pułtusku (AFiB Vistula) prowadziło badania wykopaliskowe przy północnej granicy Ogrodu Krasińskich po zachodniej stronie przedwojennej osi ul. Wałowej. W czasie II wojny światowej obszar ten był częścią getta warszawskiego. Prowadzone przez muzeum wykopaliska były bezpośrednim następstwem polsko-amerykańskich nieinwazyjnych badań archeologicznych (badania geofizyczne) terenu getta warszawskiego prowadzonych na przełomie lipca i sierpnia 2021 r. przez Muzeum Getta Warszawskiego wspólnie z Christoph Newport University. W wykopaliskach kierowanych przez dr Jacka Konika, pracownika Działu Naukowo–Badawczego MGW i adiunkta w AFiB Vistula wzięli udział studenci Akademii im. A. Gieysztora oraz współpracujący z MGW prof. Philip Reeder z Pittsburgha (USA) i dr Alastair McClymont z  Calgary (Kanada).

Wśród wielu interesujących znalezisk szczególną uwagę zespołu zwróciła srebrna tabliczka poświęcona pamięci rabina Nachuma Morgensterna ufundowana przez jego syna. Z radością możemy ogłosić, że po, na szczęście krótkich, poszukiwaniach odnaleźliśmy nagrobek rabina Morgensterna na żydowskim cmentarzu na ul. Okopowej w Warszawie. Pamięć pokonała śmierć.