Rusza budowa Muzeum Getta Warszawskiego przy ulicy Siennej

W środę, 11 października 2023 r. został podpisany kontrakt na realizację robót budowlano – konserwatorskich wraz z infrastrukturą wewnętrzną i zewnętrzną oraz realizacją wystawy stałej Muzeum Getta Warszawskiego.

Podpisy pod dokumentem złożyli: Albert Stankowski, dyrektor Muzeum Getta Warszawskiego i Wojciech Gerber – Prezes Zarządu Adamietz Warszawa sp. z o.o. oraz Agnieszka Galewska – Członek Zarządu Adamietz Warszawa sp. z o.o. Wartość umowy to 295.446.000,00 złotych brutto. Wykonawcą jest Konsorcjum firm ADAMIETZ Warszawa sp. z o.o. oraz ADAMIETZ sp. z o.o. Prace budowlano – konserwatorskie, wraz z realizacją wystawy stałej, potrwają przez 30 miesięcy.

Muzeum Getta Warszawskiego powstaje na terenie kompleksu dawnego Szpitala Dziecięcego fundacji małżeństwa Bersohn i Bauman przy ul. Siennej 60/Śliskiej 51 w Warszawie. Projekt autorstwa KB – Projekty Konstrukcyjne sp. z o.o. zakłada ok. 3 400 m2 powierzchni użytkowej na potrzeby wystawy stałej podzielonej na 9 galerii. Twórcą scenariusza jest profesor Daniel Blatman oraz zespół kuratorów Muzeum Getta Warszawskiego.

Opracowanie: KB Projekty Konstrukcyjne we współpracy z APP Jerzy Wowczak oraz zespołem ARTFM.

Narracja historyczna wystawy stałej rozpoczyna się w chwili otwarcia Szpitala Bersohnów i Baumanów w późnych latach 70. XIX wieku. W ten sposób podkreślony zostaje związek między historią budynku a prezentowaną w nim opowieścią historyczną. Wystawa kończy się w okresie powojennym w 1946 r., gdy gmach, jako pierwsza siedziba Centralnego Komitetu Żydów w Polsce, stał się symbolem pierwszych wysiłków na rzecz upamiętnienia ofiar Holokaustu i badań nad tragicznym rozdziałem w historii polskich Żydów. Na terenie dawnego szpitala rozpoczęto prace nad odnalezionym w ruinach getta Archiwum Ringelbluma

Historia getta warszawskiego zostanie zaprezentowana z uwzględnieniem sytuacji okupowanej Warszawy – podzielonej i zniszczonej, przez to szczególnie wrażliwej i podatnej na cały wachlarz postaw i zachowań ludzkich. W programie wystawy stałej wiadomości na temat życia getta i życia miasta wzajemnie przeplatają się i uzupełniają. Zwiedzający rozpoczną poznawanie losów warszawskich Żydów w kontekście tragedii Holokaustu od najwyższego piętra budynku, stopniowo schodząc w dół i zagłębiając się w coraz mroczniejsze rozdziały historii.

Na wystawie stałej prezentowane będą autentyczne obiekty i artefakty pozyskane przez Muzeum poprzez darowizny, zakupy, wypożyczenia. Jednym z nich jest Raport Stroopa – oficjalny raport napisany w maju 1943 przez Jürgena Stroopa, dowódcę niemieckich sił likwidacyjnych w getcie warszawskim przygotowany dla Heinricha Himmlera, przekazany w depozyt Muzeum Getta Warszawskiego przez Instytut Pamięci Narodowej. Na wystawie będzie można również zobaczyć wózek do przewozu ciał zmarłych – datowany na lata 30. XX wieku, odnaleziony po wojnie i odkupiony przez Pinkusa Szenicera, wieloletniego opiekuna cmentarza żydowskiego w Warszawie, zakupiony dzięki wsparciu Fundacji Rodziny Nissenbaumów. Ważną częścią wystawy będą także przedmioty codziennego użytku, obiekty kultu religijnego, fragmenty spalonej biblioteki wydobyte podczas wykopalisk na terenie getta, m.in. w przy ulicy Miłej.

Łączna projektowana powierzchnia użytkowa Muzeum Getta Warszawskiego to ok. 11 500 m2. W kompleksie muzealnym znajdzie się też Centrum Edukacji usytuowane w zabytkowym budynku dawnego Pawilonu Okulistyki, audytorium dla 150 widzów, magazyny zbiorów i przestrzeń dla wystaw czasowych.

Nad prawidłowością realizacji inwestycji nadzór sprawuje wielobranżowy zespół inspektorów nadzoru firma ECM Group Polska S.A. Inwestycja jest realizowana ze środków MKiDN, przy wsparciu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego profesora Piotra Glińskiego.