Piąte zebranie Rady MGW

W poniedziałek, 31 stycznia 2022 r., miało miejsce piąte zebranie Rady Muzeum Getta Warszawskiego.

Dyrektor Muzeum Albert Stankowski przedstawił nowych współpracowników instytucji – profesora Michaela Berenbauma, amerykańskiego historyka, współtwórcę projektu Muzeum Holokaustu w Stanach Zjednoczonych i byłego dyrektora Instytutu Badań nad Holokaustem USHMM oraz dr Katarzynę Nowakowską-Sito, kierowniczkę Działu Wystaw Muzeum, byłą kuratorkę Zbiorów Sztuki Współczesnej Muzeum Narodowego w Warszawie i współtwórczynię Muzeum POLIN.

Członkowie Rady wysłuchali sprawozdania z działalności Muzeum za rok 2021 oraz zapoznali się z planami działania na rok 2022 przedstawionymi przez zastępcę dyrektora do spraw naukowych i wystawienniczych, dr Hannę Węgrzynek. Omówiono także sprawozdanie i plan finansowy instytucji przy udziale Głównej Księgowej Kamili Żelazowskiej. Rada pozytywnie zaopiniowała przedstawione sprawozdania i plany. Joanna Dudelewicz, zastępca dyrektora do spraw ekonomicznych, inwestycyjnych i organizacyjnych, zaprezentowała koncepcję architektoniczną docelowej siedziby Muzeum – dawnego szpitala dziecięcego Bersohnów i Baumanów.

W związku z zaostrzonymi przepisami związanymi z zagrożeniem epidemicznym zebranie zostało przeprowadzone za pomocą platformy internetowej.

Rada Muzeum Getta Warszawskiego od września 2019 roku działa w składzie: Colette Avital (Przewodnicząca Rady), Barbara Jolson-Blumenthal, ks. bp dr Mieczysław Cisło, Abraham Foxman, Artur Hoffman, Wacław Kornblum, Irene Kronhill Pletka, dr Jan Kutnik, Małgorzata Naimska (Z-ca Przewodniczącej Rady), Gideon Nissenbaum, Jarosław Sellin, rabin Michael Schudrich, Anna Stupnicka-Bando, Adam Struzik, Marian Turski. Sekretarzem Rady jest Marcin Bartosiewicz.