Nowa Praga: stara dzielnica ze swoim klimatem | Новая Прага: Старый район с особой атмосферой

Muzeum Getta Warszawskiego zaprasza na kolejny, ósmy już spacer z cyklu bezpłatnych wycieczek po Warszawie dla uchodźców z Ukrainy. Tym razem ponownie udamy się na prawy brzeg Warszawy.

[RUSSIAN BELOW]

Warszawska Praga nie została zniszczona w czasie II wojny światowej tak bardzo jak lewobrzeżna Warszawa. I trzeba powiedzieć, że jest to zupełnie inna Warszawa niż ta, do której przyzwyczailiśmy się na lewym brzegu. Nowa Praga, której ulicami będziemy spacerować, powstała w połowie XIX wieku – większość jej zabudowy przetrwała wojnę. I choć nazywa się Nową, czekają na nas stare podwórka studnie, resztki pięknych zdobień i niesamowity praski klimat.

Będziemy spacerować ulicami, na których kręcono filmy o starej Warszawie – np. „Pianistę” Romana Polańskiego. Przyjrzyjmy się starym podwórkom – w wielu z nich zachowały się praskie Maryjki. Zajrzymy do mnie reprezentacyjnych zakątków Nowej Pragi, które stały się wyspą sztuki ulicznej i niezależnych galerii. I oczywiście porozmawiajmy o specyficznym kolorycie Pragi.

Początek spaceru – przy Centrum Handlowym Warszawa Wileńska na rogu ul. Targowej i al. Solidarności (https://goo.gl/maps/9DCT4eruE7bCQANF7) o godz. 15.00.

  • Przewodnik będzie trzymał w rękach tabliczkę „wycieczka – Praga”.
  • Spacer odbędzie się w języku rosyjskim.

Czas trwania wycieczki – ok. 2,5-3 godz. Spacer zakończymy przy stacji metra „Dworzec Wileński”.

Spacer poprowadzi Masza Makarowa z Działu Edukacji MGW. Jest historyczką, przewodniczką po Warszawie, autorką bloga Warszawa na pamięć (@warsaw.to.remember) i doktorantką UW.

Новая Прага. Старый район с особой атмосферой

Музей варшавского гетто приглашает на очередную прогулку из цикла бесплатных экскурсий по Варшаве для беженцев из Украины.

На этот раз мы вновь отправимся на правый берег Варшавы – на варшавскую Прагу, которая не была разрушена во время Второй мировой войны так сильно, как левобережная Варшава. И надо сказать, что это совсем другой город, чем тот, к которому многие из нас привыкли на левом берегу. Новая Прага, по которой мы будем гулять, была основана в середине XIX века – большинство ее застройки сохранилось. И хотя называется она Новой, но ждут вас старые дворы-колодцы, остатки былой роскоши и особая пражская атмосфера.

Мы пройдемся по улицам, где снимали фильмы о старой Варшаве – например, «Пианиста» Романа Поланского. Заглянем в старые дворы – во многих их них сохранились часовенки с Девой Марией, побродим по непарадным уголкам района, ставшим центром пражского стрит-арта, отыщем неожиданные свидетельства прошлого Праги. И, конечно, поговорим о пражском колорите.

Начало прогулки – у главного входа в торговый центр Warszawa Wileńska на углу ул. Торговой и ал. Солидарности (https://goo.gl/maps/9DCT4eruE7bCQANF7) в 15.00.

  • Экскурсовод будет держать в руках объявление “Экскурсия – Прага”.
  • Прогулка продлится 2,5-3 часа и закончится в том же месте.
  • Удобнее всего доехать к месту встречи на метро до станции метро или остановки Dworzec Wileński.

Экскурсию проведет Маша Макарова – сотрудница отдела образования Музея варшавского гетто, историк, экскурсовод по Варшаве и автор инстаграма “Варшава на память”, аспирантка Варшавского университета.

Если у вас есть вопросы, вы можете написать на почту mmakarova@1943.pl или по номеру +48600708123 (WhatsApp, Маша Макарова).