Wojna i okupacja 1939–1940 | prof. Daniel Blatman

Zapraszamy do obejrzenia filmu poświęconego drugiej galerii wystawy stałej Muzeum Getta Warszawskiego – „Wojna i okupacja 1939–1940”.

Galeria ta ma na celu przedstawienie początków okupacji niemieckiej w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem Warszawy. Przedstawia ona oblężenie stolicy i początki okupacji niemieckiej, tj. okres poprzedzający utworzenie getta. Oblężenie Warszawy, które było traumatycznym przeżyciem zarówno dla Żydów, jak i Polaków, wymaga szczególnego potraktowania: męczarnię życia w oblężonym mieście we wrześniu 1939 roku dzielili bowiem wszyscy mieszkańcy Warszawy, bez względu na swoje wyznanie, zawód, pochodzenie etniczne czy status społeczny, zarówno ci mieszkający razem, jak i w sąsiadujących z sobą dzielnicach miasta – wszyscy z nich doświadczali masowych bombardowań i okropności wojny. Życie codzienne w okupowanej Warszawie powinno być przedstawione przez pryzmat radykalnych zmian w przestrzeni miejskiej po ustanowieniu na początku 1940 roku reżimu okupacyjnego.

W filmie wystąpił prof. Daniel Blatman, główny historyk Muzeum Getta Warszawskiego.