Museum Team

Dr Halina Postek

HEAD OF EDUCATION

Ethicist, educator, university lecturer. Graduate of the Institute of Philosophy at the Faculty of Social Sciences of the University of Warsaw. Doctor of Humanities and a longstanding lecturer at the Pedagogical University of Warsaw. Her Jewish subject lectures included History of Polish Jews, Polish-Jewish relations, Jewish Community and Introduction to Judaism. Her research focuses on the Ethics and Pedagogy of the Musar Movement, an ethical-religious movement which developed among Orthodox Lithuanian Jews in mid-nineteenth century.

Selected publications:

1. Musaryzm: miedzy chasydyzmam a haskalą (The Musar movement: between Hasidism and the Haskalah), in; Studia Europae Gnesnensia 9/2014, Poznań – Gniezno 2014.
2. “Rola nauki, nauczania i nauczyciela w tradycji żydowskiej” (The role of learning, teaching and the teacher in the Jewish tradition), in: Pedagogika dialogu, Nauczyciele dialogu (The pedagogy of dialogue, teachers of dialogue), Warsaw 2011.
3. Dialog chrześcijańsko-judaistyczny, in: Pedagogika dialogu. Doświadczenie dialogu w rzeczywistości XXI wieku (The pedagogy of dialogue. Experiencing dialogue in the realities of the 21st century), Warsaw 2010.

Dr Wiesława Młynarczyk

ASSOCIATE FOR EDUCATION

Specialist in education on Holocaust and post-Holocaust Jewish history. Author of numerous educational publications on the subject. She participated in many training programmes and projects in Poland and abroad, including those organised by Yad Vashem in Jerusalem, Memorial de la Shoah in Paris, the House of the Wannsee Conference, the Ghetto Museum at the Terezín Memorial, Bates College in Lewiston, Maine (USA), and study tours of Ukraine.

Selected publications:

1. Warszawska Szkoła Centralnego Komitetu Żydów w Polsce (The Warsaw School of the Central Committee of Polish Jews) in: Warszawa-miasto w opresji (Warsaw, a city of oppression), ed. K. Krajewski, Warsaw 2010.

2. Świadectwa literackie (wybór, opracowanie i wstęp do rozdziału, ćwiczenia z tekstami literackimi) (Literary testimonies (selection, annotation and chapter introduction to literary texts, with study tasks) in: Wybór źródeł do nauczania o Zagładzie na okupowanych ziemiach polskich (Selection of sources for teaching on the Holocaust in the occupied Polish lands), ed. A. Skibińska and R. Szuchta, Warsaw 2010.

3. Holokaust oczami dziecka (Holocaust through the eyes of a child), co-author of an educational documentary screenplay, Warsaw 2008, Fundacja Shalom.

4. W jaki sposób Irena Sendlerowa ratowała dzieci żydowskie w czasie Zagłady (How Irena Sendler saved Jewish children during the Holocaust), educational materials based on “Sendler’s Children,” a feature film, in: Mulimedialne Wydawnictwo Edukacyjne, Warsaw 2008, NCK and WCIES.

5. Drama-Korczak-Holokaust (Drama-Korczak-Holocaust), in: Dylematy i wyzwania polskiej edukacji (Dilemmas and challenges of Polish education), ed. P. Trojański, Oświęcim 2008.

Magdalena Zielińska

HEAD OF EXHIBITIONS DEPARTMENT

Dr Martyna Grądzka-Rejak

HEAD OF SCIENTIFIC AND RESEARCH DEPARTMENT

Doctor of Philosophy, historian, Judaism scholar, educator, long-time employee of the Historical Research Bureau of the Institute of National Remembrance. She specialises in research on the history of World War II, the Holocaust, the fate of national and ethnic minorities and social history, in particular in the context of experiences of women and families. Scholarship holder of the Foundation for Polish Science. Winner of the Prime Minister’s Award for Outstanding Doctoral Dissertation (2016), and finalist of the “Polityka” Scientific Awards (2016).

Selected publications – books and collective works:

1. Holokaust, pamięć, powielacz. Zagłada Żydów i okupacyjne stosunki polsko-żydowskie w publikacjach drugiego obiegu w PRL /The Holocaust, Remembrance, Reproduction. The Extermination of Jews and the Polish-Jewish Relations during the Occupation as Presented in Underground Publications in Communist Poland, Warszawa 2020. [co-written with Jan Olaszek].

2. Kobieta żydowska w okupowanym Krakowie (1939-1945) /Jewish Woman in Occupied Cracow (1939–1945)], Kraków 2016.

3. Przerwane dzieciństwo. Losy dzieci Żydowskiego Domu Sierot przy ul. Dietla 64 w Krakowie podczas okupacji niemieckiej/A Broken Childhood. The Fate of the Children from the Jewish Orphanage at 64 Dietla Street in Cracow during the German Occupation, Kraków 2012.

4. Elity i przedstawiciele społeczności żydowskiej podczas II wojny światowej (1939-1945)/Jewish Elites and Representatives during World War II (1939-1945), eds. M. Grądzka-Rejak, A. Namysło, Katowice-Kraków-Warszawa 2017.

5. The Holocaust and Polish-Jewish Relations. Selected Issues, eds. M. Grądzka-Rejak, A. Sitarek, Warszawa 2018.

6. Represje za pomoc Żydom na okupowanych ziemiach polskich w czasie II wojny światowej/Repressions for Helping Jews in the Occupied Polish Lands during World War II, eds. M. Grądzka-Rejak, A. Namysło, Warszawa 2019.

7. Ciemności kryją ziemię. Wybrane aspekty badań i nauczania o Holokauście/Darkness upon the Land. Selected Aspects of the Holocaust Researching and Teaching, eds. M. Grądzka-Rejak, P. Trojański, Kraków – Nowy Sącz 2019.

Scientific papers:  

Postawy i zachowania Polaków wobec Żydów w czasie okupacji niemieckiej w publikacjach drugiego obiegu w PRL/ Stances and Behaviour of Poles Towards Jews during the German Occupation as Presented in Underground Publications in Communist Poland, “Zagłada Żydów. Studia i materiały/ Holocaust – Studies and Materials”, No. 15/2019. [co-written with Jan Olaszek].   

“Od dłuższego czasu straciłem wszelki kontakt z żydami i żydostwem”. Neofici w okupowanym Krakowie w świetle materiałów Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie/A Long Time Ago I Lost All Contact with Jews and Jewishness.” Converts in Occupied Cracow in Light of Materials from the Metropolitan Curia Archive in Occupied Cracow, “Zagłada Żydów. Studia i materiały/ Holocaust – Studies and Materials”, No. 13/2017.  

Chrońmy dziecko przed ulicą! Miesiąc Dziecka w getcie krakowskim w świetle publikacji “Gazety Żydowskiej”/ Let us Protect our Children! The Children’s Month Campaign in the Cracow Ghetto as Portrayed in “Gazeta Żydowska” Newspaper  [in] Zdeptane dzieciństwo. II wojna światowa i jej wpływ na sytuację dzieci/ Ruined Childhood. World War II and its Impact on Children, eds. A. Bartuś, P. Trojański, Oświęcim 2017, pp. 229-243.  

“Woman as Victim or Aggressor? The impact of Violence on the Plight of Jewish Women in KL Plaszow (1942-1944)”, “The Journal Judaica et Holocaustica 7 – Women during WWII”, 2016, pp. 33-49. 

David Berman

RESEARCH EXPERT

Talmudic scholar, researcher of Jewish texts. Born in Sydney Australia. Studied in Gateshead Yeshiva in the United Kingdom where he obtained his rabbinical ordination. After relocating to Israel, he lectured and continued his studies of Jewish law and classical Hebrew works in various institutions specialising in in-depth analysis of halacha, among them the Tzanz Talmudic Academy. He resides in Warsaw.

Dr Rafał Batkowski

CSO

Police Inspector (Retired). Former Commander of the Masovian Province Police and the Wielkopolska Province Police, with national level responsibility for international cooperation and combating terrorism. Graduate of the University of Warsaw, the Police Academy and the National Defence University. Doctor of Social Science. University lecturer, author of publications in the field of security. Developer of strategies, programmes and projects for counteracting threats.

Marcin Bartosiewicz

SECRETARY TO THE DIRECTOR

12 years of work experience as an educator and coordinator of youth education projects with the Foundation for the Preservation of Jewish Heritage in Poland. Active in organisation of Jewish cemetery and synagogue commemorations. Completed Romance Language Studies at the University of Warsaw. Instructor of the Polish Scouting Association and the Commander of one of Warsaw’s voluntary emergency medical service units.

Kamila Żelazowska

CHIEF ACCOUNTANT

Economist, public finance sector specialist with expertise in budget execution of public sector entities, with extensive experience in cultural institution controlling. One of the organisers of the National Digital Archives, which included establishing its statutory, legal, organisational and financial structures. Subsequent head of the institution’s accounting, human resources, administration and registry unit, she engaged in the design and settlement of the Culture+ Multiannual Programme under the Digitisation Priority and implementation of various EU funds supported projects. Kamila has since provided her consultancy services to many cultural institutions, supported them in development of internal regulations, preparation of grant funding applications and in the conduct of internal audits.

Monika Pajura

ATTORNEY-AT-LAW

Expert in the field of civil law, civil procedure, labour law, building regulations and codes, intellectual property rights, and business transaction law. She has figured on the list of attorneys-at-law maintained by the Warsaw Bar Association and has practiced law since 2005. Graduate of the Faculty of Law and Administration of the University of Warsaw.