Zbiory cyfrowe

W Muzeum przygotowywana jest równolegle baza zbiorów cyfrowych – głównie fotografii, dokumentów i map, pozwalających odtworzyć topografię terenu, na którym Niemcy  utworzyli getto w Warszawie.