Zastępcy dyrektora

ZASTĘPCA DYREKTORA DS. NAUKOWYCH I WYSTAWIENNICZYCH
dr Hanna Węgrzynek

Historyk, zajmuje się dziejami Żydów w Polsce, w tym relacjami chrześcijańsko-żydowskimi, społecznością żydowską w Warszawie oraz kwestią prezentacji Zagłady w polskich podręcznikach historii. Autorka licznych publikacji poświęconych tej tematyce. Kuratorka wystaw, m.in. „Twarz getta” i „Mille ans des Juifs en Pologne”. Absolwentka studiów historycznych Uniwersytetu Warszawskiego i studium doktoranckiego w Instytucie Historii PAN. Pracowała m.in. w: Archiwum Głównym Akt Dawnych,  Polskim Komitecie ds. UNESCO, Żydowskim Instytucie Historycznym i Muzeum POLIN. Uhonorowana odznaką  „Zasłużona dla Kultury Polskiej”.

Wybrane publikacje:

 1. New Directions in the History of the Jews in the Polish Lands, Brighton MA, 2018 (z Antonym Polonskym i Andrzejem Żbikowskim);
 2. Regestr osób żydowskich spisany w miesiącu styczniu roku 1778 w Warszawie, Warszawa 2016.
 3. Żydzi i Polacy w okresie walk o niepodległość 1914-1920. Materiały z sesji towarzyszącej wystawie „Żyd, Polak, legionista 1914–1920”, Warszawa 2015 (red.).
 4. „Die Darstellung des Holocaust in polnischen Lehrplänen und Lehrbüchern für Geschichte in der Zeit von 1943 bis 1989“, w: Auschwitz im Kontext. Die ehemaligen Konzentrationslager im gegenwärtigen europäischen Gedächtnis, wyd. Bogusław Dybaś, Irmgard Nöbauer, Ljiljana Radonić, Frankfurt am Main 2017;
 5. “Interceding in Rome: Deputations of the Polish Jews to the Papal Court”, w: Czasy Nowożytne, t. 30, 2017.
 6. “Problematyka Zagłady w polskich podręcznikach szkolnych”, w: Studia Żydowskie Almanach/ Jewish Studies Almanac, t.6, 2016.
 7. „Napływ Żydów do Warszawy i Pragi w drugiej połowie XVIII wieku”, w: Skąd się biorą warszawiacy? Migracje do Warszawy w XIV – XXI wieku, red. Katarzyna Wagner, Krzysztof Zwierz, Przemysław Piechocki, Warszawa 2016.
 8. “The Jewish Role in the Polish Rural Economy and Its Evolution, c. 1400 – 1700”, w: Juden und ländische Gesellschaft in Europa zwischen Mittelalter und Früeher Neuzeit (15. – 17. Jahrhunderet Kontinuität und Kresie, Inklusion und Exclusion in einer Zeit des Übergangs, Wiesbaden, 2016.

ZASTĘPCA DYREKTORA DS. EKONOMICZNO-ORGANIZACYJNYCH I INWESTYCJI

Joanna Dudelewicz

Architektka, konserwatorka, z wieloletnim doświadczeniem zawodowym zdobytym w architektonicznych pracowniach projektowych, urzędzie Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Muzeum Warszawy jako kierowniczka działu inwestycji i kierowniczka – koordynatorka projektów inwestycyjnych dofinansowanych ze środków krajowych oraz unijnych. Kierowniczka – koordynatorka, m.in., Projektu OdNowa Muzeum Warszawy, polegającego na przebudowie, modernizacji i konserwacji 11 zabytkowych kamienic siedziby głównej Muzeum wraz z realizacją wystawy stałej i aranżacją przestrzeni wewnętrznych. Realizacja ta została nagrodzona licznymi ogólnopolskimi nagrodami, m.in., Zabytek  Zadbany oraz Lider Dostępności. Autorka licznych publikacji oraz prelegentka w zakresie architektury, konserwacji, dofinansowań unijnych oraz zamówień publicznych.

Wybrane publikacje:

 1. Muzeum OdNowa. Modernizacja kamienic Muzeum Warszawy 2015-2018/ Museum ReNEWed Modernisation of the Tennement Houses of the Museum of Warsaw 2015 – 2018, autorzy: Joanna Dudelewicz, Marcin Czechowicz, Wydawnictwo: Muzeum Warszawy
 2. OdNowa Muzeum Warszawy, Architektura 11/2016//266 str.102 – 106
 3. OdNowa Muzeum Warszawy, Architektura&Biznes 10/2017
 4. Modernizacja obiektów muzealnych – między tradycja a nowoczesnością, Renowacje i Zabytki, Europejski Kongres Informacji Konserwatorskiej 2018