„Co trzeci spośród nas” – wystawa plenerowa & wirtualna