Tag: Elżbieta Brzuska

Filtruj

Elżbieta Brzuska
26.08.2020

Elżbieta Brzuska

Elżbieta Brzuska (ur. 1939) została uratowana z warszawskiego getta przez małżeństwo Haliny i Stanisława Brzuskich. Na pytanie, czy zostali oni uhonorowani tytułem Sprawiedliwych wśród Narodów…

layout 1

layout 2

layout 3