Dyrektor

DYREKTOR MUZEUM GETTA WARSZAWSKIEGO
Albert Stankowski

Historyk, badacz dziejów Żydów, autor publikacji z zakresu historii polskich Żydów. Absolwent Wydziału Historii Uniwersytetu Szczecińskiego, doktorant prof. Jerzego Tomaszewskiego na wydziale historii Uniwersytetu Warszawskiego, ukończył podyplomowe Studium Menedżerskie w SGH oraz studia muzealnicze w Instytucie Historii Sztuki UW. Były stypendysta Uniwersytetu Hebrajskiego w Jerozolimie, Muzeum Holokaustu w Waszyngtonie i Fundacji Kościuszkowskiej. Uhonorowany Złotą Gwiazdą NCIV przyznawaną przez National Council for International Visitors i odznaką MKiDN „Zasłużony dla Kultury Polskiej”. Współtwórca Muzeum Historii Żydów Polskich Polin. Pomysłodawca i realizator portalu Wirtualny Sztetl. Członek Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny. Zasiada w Radach: Muzeum POLIN, Instytutu Solidarności i Męstwa im. W. Pileckiego, Muzeum Treblinka, Państwowego Muzeum na Majdanku oraz Miejsca Pamięci KL Płaszów w Krakowie. W maju 2021 r. został powołany do Rady Muzeum przy Muzeum Stutthof w Sztutowie, z kolei w czerwcu 2021 r. do Rady Muzeum przy Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu.

Wybrane publikacje:

  1. How Many Polish Jews Survived the Holocaust?; Jewish Religious Life in Poland after the Holocaust / Albert Stankowski in.: Jewish Presence in Absence: the Aftermath of the Holocaust in Poland, 1944 – 2010 / Edited by Feliks Tych and Monika Adamczyk-Garbowska; Jerusalem: Yad Vashem 2014.
  2. Zerwanie stosunków dyplomatycznych z Izraelem przez Polskę w czerwcu 1967 roku, w: Rozdział wspólnej historii Studia z dziejów Żydów w Polsce, Warszawa: Cyklady, 2001.
  3. Nowe spojrzenie na statystyki dotyczące emigracji Żydów z Polski po 1944 roku, ss. 103-151. Studia z historii Żydów w Polsce po 1945 roku. Warszawa: Żydowski Instytut Historyczny, 2000.
  4. Emigracja Żydów z Pomorza Zachodniego w latach 1945–1960 w: Studia z historii i kultury Żydów w Polsce po 1945 roku, A. Grabski, M. Pisarski, A. Stankowski, Warszawa: Trio, 1997, s. 83–141