„To, co można było dostarczyć wygłodzonym dzieciom w getcie, to było stale za mało”

Muzeum Getta Warszawskiego zaprasza na kolejny odcinek cyklu wywiadów filmowych, które zostały zrealizowane w ramach Programu Wieloletniego „Niepodległa” na lata 2017-2022″, przy współpracy ze Światowym Związkiem Żołnierzy Armii Krajowej. Wywiady ze świadkami historii stanowią źródło informacji na temat hitlerowskich prześladowań ludności żydowskiej i są cennym uzupełnieniem dotychczasowych publikacji. Zapisane na taśmie filmowej wspomnienia, dotyczą czasu okupacji i lat poprzedzających wojnę. Pracownicy działu edukacji MGW dotarli do tych, którzy działali w ruchu oporu: żołnierzy podziemia i harcerzy, a także do osób Ocalałych z Zagłady.

Cykl został przygotowany przez dział edukacji i wpisuje się w działalność #MuzeumGettaWarszawskiegoOnline.

Bohaterką dziesiątej odsłony cyklu jest urodzona w 1929 r. Teresa Stanek z d. Jasińska, członkini Szarych Szeregów i AK, która opowiada o getcie w Kielcach i pomocy udzielanej Żydom przez nią oraz jej rodzinę, również członków AK. „Nie kupuj u Żyda”, „precz z Żydami” to były dla mnie przed wojną obce hasła – mówi Teresa Stanek.