Specjalista/Specjalistka w Dziale Wystaw

Muzeum Getta Warszawskiego poszukuje kandydatek i kandydatów na stanowisko Specjalisty/ki w Dziale Wystaw. Prosimy o nadsyłanie CV i listu motywacyjnego na adres mailowy praca@1943.pl do 4 maja 2024 roku, umieszczając w temacie wiadomości kod: SPECJALISTA W DZIALE WYSTAW.

Jesteśmy rozwijającą się instytucją kultury, związaną m.in. z projektowaniem branżowym i wystawienniczym oraz wieloma ciekawymi projektami kulturalnymi, naukowymi, edukacyjnymi i wydawniczymi.

Misją instytucji jest upowszechnianie wiedzy na temat życia, walki i Zagłady polskich Żydów w getcie warszawskim i innych gettach na terenie okupowanej przez Niemców Polski.

Wizją instytucji jest stworzenie wystawy stałej w zrewitalizowanym budynku dawnego Szpitala Bersohnów i Baumanów w Warszawie, gromadzenie archiwaliów, artefaktów i świadectw pamięci oraz czerpanie z dorobku, doświadczeń i zasobów polskich i zagranicznych instytucji zajmujących się tematyką getta.

Obowiązki 

 1. Wykonywanie zadań związanych z pracami organizacyjnymi i merytorycznymi związanymi z projektem Wystawy Stałej Muzeum Getta Warszawskiego (dalej „MGW”), w tym:
  • Uzupełninie i aktualizacja list eksponatów do poszczególnych galerii, w koordynacji z kuratorami i kierownikiem działu,
  • uzupełninie i aktualizacja list materiałów ikonograficznych,
  • pomoc merytoryczna w wykonywaniu kwerend i pozyskiwaniu obiektów na wystawę stałą, przygotowywanie list obiektów niezbędnych do pozyskania dla Działu Zbiorów,
  • uczestnictwo w spotkaniach Zespołu Wystawy Stałej,
  • zgłaszanie uwag odnośnie do dostrzeżonych wad projektu w kontekście funkcjonalności lub niejasności narracji wystawy stałej, lub innych jej aspektów.
 2. Prowadzenie dokumentacji związanej z pozyskiwaniem obiektów na wystawę stałą, w tym rejestru korespondencji z muzeami i innymi instytucjami wypożyczającymi obiekty przy współpracy z Działem Zbiorów.
 3. Wykonywanie zadań związanych z pracami organizacyjnymi i merytorycznymi związanymi z organizacją wystaw czasowych w MGW, w tym:
  • Zakładanie kart projektów,
  • Tworzenie szacunkowych budżetów wystaw czasowych
  • Współpraca z projektantami wystaw czasowych
  • Udział w tworzeniu projektów i programów towarzyszących wystaw czasowym
 4. Wykonywanie innych poleceń przełożonych – Dyrektora, Zastępcy Dyrektora ds. naukowych i wystawienniczych, Kierownika Działu Wystaw- z obszaru obowiązków Działu Wystaw, a związanych z bieżącymi zadaniami Działu Wystaw i w zakresie działalności Muzeum.
 5. Terminowe i rzetelne wykorzystywanie powierzonych zadań.
 6. Systematyczne podnoszenie kwalifikacji w zakresie organizacji wystaw oraz zagadnień związanych z historią i kulturą żydowską, w szczególności dotyczących wystawy.

  Wymagania

 • wykształcenie wyższe o preferowanym kierunku: historia sztuki, muzealnictwo
 • 2 lata doświadczenia na stanowisku kierowniczym lub koordynacyjnym w instytucji kultury o charakterze muzealnym,
 • co najmniej 2 lata doświadczenia przy produkcji wystaw stałych lub czasowych,
 • znajomość programu Autodesk AutoCAD, SketchUp,
 • znajomość zagadnień w zakresie organizacji wystaw, w tym tworzenia scenariuszy planowania, tworzenia budżetów i rozliczania kosztów, a także procesu ewaluacji zadań,
 • umiejętność pracy w zespole i organizacji pracy zespołu,
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego,
 • znajomość drugiego języka obcego mile widziana,
 • doświadczenie we współpracy z instytucjami kultury, w tym muzeami i galeriami sztuki,
 • znajomość tematyki związanej z kulturą i historią polskich Żydów mile widziana

Oferujemy

 • umowę o pracę na pełny etat,
 • możliwość podwyższania kwalifikacji,
 • pracę w małym zespole w atrakcyjnym komunikacyjnie miejscu w Centrum Warszawy

Prosimy o nadsyłanie CV i listu motywacyjnego na adres mailowy praca@1943.pl do 4 maja 2024 roku, umieszczając w temacie wiadomości kod: SPECJALISTA W DZIALE WYSTAW.  Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, innych niż określone w przepisach prawa, w tym danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, zawartych w przekazanych z mojej inicjatywy dokumentach, w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia rekrutacji.

Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty.