Specjalista/ka Działu Wystaw

Muzeum Getta Warszawskiego poszukuje kandydatek i kandydatów na stanowisko Specjalisty/ki Działu Wystaw. Prosimy o nadsyłanie CV i listu motywacyjnego na adres mailowy praca@1943.pl do 15 września 2023 roku, umieszczając w temacie wiadomości kod: SPECJALISTA W DZIALE WYSTAW.

Jesteśmy rozwijającą się instytucją kultury, która ma w perspektywie dużą inwestycję budowlaną, związaną m.in. z projektowaniem branżowym i wystawienniczym oraz wiele ciekawych projektów kulturalnych, naukowych, edukacyjnych i wydawniczych.

Misją instytucji jest upowszechnianie wiedzy na temat życia, walki i Zagłady polskich Żydów w getcie warszawskim i innych gettach na terenie okupowanej Polski.

Wizją instytucji jest stworzenie wystawy stałej w zrewitalizowanym budynku dawnego Szpitala Bersohnów i Baumanów w Warszawie, gromadzenie archiwaliów, artefaktów i świadectw pamięci oraz czerpanie z dorobku, doświadczeń i zasobów polskich i zagranicznych instytucji zajmujących się tematyką getta.

Do zadań pracownika należeć będzie:

 • uczestnictwo w pracach merytorycznych niezbędnych do stworzenia wystawy stałej, wystaw czasowych i wystaw organizowanych poza siedzibą Muzeum inspirujących do refleksji na temat historii warszawskiego getta, historii Zagłady i losów Żydów w czasie II wojny światowej, szczególnie w Warszawie i okolicach oraz Szpitala Dziecięcego Bersohnów i Baumanów;
 • udział w pracach związanych z tworzeniem wystaw czasowych w Polsce i na świecie;
 • udział we współpracy z innymi instytucjami w zakresie tworzenia wystawy stałej i wystaw czasowych;
 • współdziałanie w pozyskiwaniu eksponatów, ikonografii, archiwaliów związanych z historią getta warszawskiego, historią Żydów w Polsce, a w szczególności w Warszawie, historią Zagłady i losów Żydów w czasie II wojny światowej;
 • udział w sporządzaniu projektów planów rzeczowych, finansowych i sprawozdań oraz wniosków finansowych w zakresie zadań Działu Wystaw;
 • współpraca z pozostałymi Działami Muzeum, a w szczególności z Działem Naukowym, Działem Zbiorów, Działem Edukacji, Działem Promocji, Działem Komunikacji Społecznej oraz Działem Inwestycji;
 • współudział w opracowywaniu koncepcji realizacyjnych projektów, a następnie nadzór nad ich urzeczywistnieniem – w tym: tworzenie, aktualizacja i realizacja harmonogramów, budżetów, umów, nadzór nad realizacją przedsięwzięć i ich rozliczeniem;
 • obsługa i kontrola realizacji umów zawieranych przez MGW w związku z realizacją projektów Działu Wystaw;
 • prowadzenie dokumentacji projektów Działu Wystaw

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe o preferowanym kierunku: historia sztuki, muzealnictwo, kulturoznawstwo, ewentualnie inne kierunki, w szczególności humanistyczne;
 • doświadczenia w pracy w muzeum lub przy projektach wystawienniczych;
 • znajomość zagadnień w zakresie organizacji wystaw, w tym planowania, tworzenia budżetów i rozliczania kosztów;
 • umiejętność pracy w zespole;
 • dobra znajomość języka angielskiego (min. B2);
 • znajomość obsługi komputera, w tym pakietu Ms Office (szczególnie Excel i Word);
 • wysokie umiejętności komunikacyjne;
 • doskonała organizacja pracy

Mile widziane:

 • podstawowa znajomość tematyki związanej z kulturą i historią polskich Żydów;
 • znajomość zasad działania instytucji kultury;
 • doświadczenie we współpracy z wykonawcami/podmiotami zewnętrznymi polskimi i zagranicznymi;
 • znajomość drugiego języka obcego

Oferujemy:

 • umowę o pracę na pełny etat;
 • możliwość podwyższania kwalifikacji zawodowych i rozwoju zawodowego;
 • pracę w małym zespole w atrakcyjnym komunikacyjnie miejscu w Centrum Warszawy;
 • ciekawą pracę w intensywnie rozwijającej się instytucji kultury;
 • pracę w międzynarodowym środowisku;
 • możliwość tworzenia wystaw i uczestnictwa w wydarzeniach realizowanych przez MGW;
 • ambitne wyzwania zawodowe w rozwijającej się instytucji kultury;
 • stabilne zatrudnienie

Prosimy o nadsyłanie CV i listu motywacyjnego w terminie do 15 września 2023 roku na adres: praca@1943.pl, umieszczając w temacie wiadomości kod: SPECJALISTA W DZIALE WYSTAW.

Wymagane dokumenty:

List motywacyjny i CV z podanym przebiegiem nauki i pracy zawodowej. Aplikacje prosimy nadsyłać w terminie do 15 września 2023 roku na adres: praca@1943.pl, umieszczając w temacie wiadomości kod: SPECJALISTA W DZIALE WYSTAW.

W aplikacji prosimy o dopisanie klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty.